Promocija diplomanata Veleučilišta "Marko Marulić"

Promocija diplomanata Veleučilišta "Marko Marulić" Promocija diplomanata Veleučilišta "Marko Marulić"

Diplomu je dobilo 28 stručnih prvostupnika ekonomije, 18 stručnih prvostupnika inženjera prehrambene tehnologije, 4 stručna prvostupnika inženjera agronomije te 28 stručnih specijalista ekonomije.

Posebna priznanja dobili su i najbolji studenti u svojim smjerovima, Petra Komar, Luka Baljak, Lea Zemunović i Emanuela Čurčić. 

Svima je čestitala dekanica Lovorka Blažević

lovorka

U Šibensko-kninskoj županiji su tri visokoobrazovne ustanove, i time se ponosimo, kazao je zamjenik župana Nikola Blažević. Kninskom Veleučilištu poželio je da opstane, a studentima da budu na korist i sebi i cijeloj zajednici

nikola

U ime svih promoviranih studenata, zahvalu profesorima i obiteljima uputila je stručna prvostupnica ekonomije Emanuela Čurčić

emanuela

U 14-oj godini postojanja Veleučilišta Marka Marulića, na današnjoj svečanosti 11. put promovirani su stručni prvostupnici, a 4. put stručni specijalisti.