Radionica o modelima informiranja građana

Radionica o modelima informiranja građana Radionica o modelima informiranja građana

U organizaciji Ekološke udruge Krka u Kninu je danas održana radionica o modelima informiranja građana. Radionica je dio projekta Partnerstvo za okoliš, koji se, uz Šibensko-kninsku, provodi u još sedam županija.

Cilj radionice je poticanje svih nadležnih institucija na transparentno djelovanje te na češće komuniciranje s građanima putem objavljivanja obavijesti i informacija o okolišu i prirodi iz njihovih nadležnosti, kaže tajnica Ekološke udruge Krka Inga Kukolj.

Građani, kaže Kukolj, često ne znaju kome se obratiti, a danas je to, zahvaljujući Internetu i društvenim mrežana, prilično jeftino i jednostavno.

Kninanji, informacije o zaštiti okoliša dobivaju na nekoliko načina, kaže nam viši stručni suradnik za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša u gradu Kninu, Goran Radulović.

Radionica o modelima informiranja održana je u sklopu projekta Partnerstvo za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona” čiji je cilj izgradnja snažnog partnerstva i učinkovite dugoročne suradnje između građana, tijela lokalne i državne vlasti i organizacija civilnog društva uključenih u zaštitu okoliša i prirode.