Redoslijed predstavljanja kandidata za lokalne izbore na HR Kninu

Redoslijed predstavljanja kandidata za lokalne izbore na HR Kninu

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Donosimo redoslijed predstavljanja kandidata za lokalne izbore u programu HR Knina i to za Županijsku skupštinu, župana, Gradsko vijeće Šibenika, gradonačelnike Šibenika i Knina:

Kandidacijska liste za izbor članova Županijske skupštine

 

1.     HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ                               06.svibnja 17:40 h

        HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS

        HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP

        Nositelj liste: ANTE KULUŠIĆ

 

2.     HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS                                         06.svibnja 18:05 h

        BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ

        DEMOKRATSKI CENTAR - DC

        Nositelj liste: ZORAN SMOLIĆ

 

3.     HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP                                              06.svibnja 18:40 h

        Nositelj liste: PAUL COTA

 

4.     HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA                                        07.svibnja 16:20 h

        Nositelj liste: PREDRAG KUVAČ

 

5.     LOZA NEZAVISNA LISTA – LOZA                                                  07.svibnja 17:10 h

        Nositelj liste: IVICA LEDENKO

 

6.     NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP                                       07.svibnja 17:40 h

        Nositelj liste: STIPE PETRINA

 

7.     SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS                 07.svibnja 18:05 h

        Nositelj liste: MIRKO RAŠKOVIĆ

 

8.      SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP                        07.svibnja 18:40 h

        HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

        HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

        HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

        Nositeljica liste: ANITA BARA

 

Kandidacijska liste za izbor župana

 

9.     Kandidatkinja: ANITA BARA                                                        8.svibnja 17:10 h

        SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

        HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

        HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

        HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

        Zamjenik kandidatkinje: PETAR MIŠURA

        Zamjenik kandidatkinje: JOSO SLAMIĆ

 

10.    Kandidat: PAUL COTA                                                                   8.svibnja 17:40 h

        HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

        Zamjenik kandidata: STIPE PERAN

        Zamjenik kandidata: KREŠIMIR BORŠIĆ

 

11.    Kandidat: IVICA LEDENKO                                                               8.svibnja 18:05 h

        LOZA NEZAVISNA LISTA - LOZA

        Zamjenica kandidata: LJUBICA ŠINKIĆ SELMAN

        Zamjenik kandidata: ZDRAVKO BURAZER

 

12.    Kandidat: GORAN PAUK                                                                   8.svibnja 18:40 h

        HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

        HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

        HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS

        HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP

        Zamjenik kandidata: TOMISLAV VRDOLJAK

        Zamjenik kandidata: ZORAN SMOLIĆ

13.    Kandidat: MIRKO RAŠKOVIĆ                                                              9.svibnja 17:10 h

        SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

       kandidat za zamjenika župana

 

Kandidacijska liste za Gradsko vijeće Šibenika

14.  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ                                       9.svibnja 17:40 h     
      HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
      HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
      Nositelj liste: ŽELJKO BURIĆ dr.med.

15.  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS                                                 9.svibnja 18:05 h
      BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
      DEMOKRATSKI CENTAR - DC
      Nositelj liste: BORIS DUKIĆ

16.  HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP                                                    9.svibnja 18:40 h
      Nositelj liste: JURICA BURAZER

17.  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU                                       10.svibnja 17:10 h
      Nositelj liste: MIRKO RADAK

18. HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA                                               10.svibnja 17:40 h
     Nositelj liste: SLAVEN JAKELIĆ

19. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                                                 10.svibnja 18:05 h
     Nositelj liste: ANTE GAŠPEROV

20. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                                                   10.svibnja 18:40 h
     Nositelj liste: EMIL GUBERINA

21. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                                                   13.svibnja 17:10 h
     Nositelj liste: GORAN GRGURIČIN

22. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                                                13.svibnja 17:40 h
     Nositelj liste: IVAN NINIĆ

23. LOZA NEZAVISNA LISTA – LOZA                                                      13.svibnja 18:05 h
     Nositeljica liste: TANJA RADIĆ LAKOŠ

24. NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP                                          13.svibnja 18:40 h
     Nositelj liste: IVO BLAĆE

25. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP                          14.svibnja 17:10 h
     HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
     HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
     Nositelj liste: ANTE ŽUPANOVIĆ

 

Kandidacijska liste za gradonačelnike Šibenika i Knina

 

26. Kandidat: MARIJO BLATANČIĆ                                                         14.svibnja 17:40 h
     HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
     Zamjenik kandidata: PREDRAG LONČAR
     Zamjenica kandidata: TAMARA LJULJ

27. Kandidat: JURICA BURAZER                                                                14.svibnja 18:05 h
     HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
     Zamjenica kandidata: TATJANA GULIN
     Zamjenik kandidata: LUKA SLAMIĆ

28. Kandidat: ŽELJKO BURIĆ, dr.med.                                                        14.svibnja 18:40 h
     HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
     HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
     HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
     HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
     Zamjenik kandidata: mr.sc. DANIJEL MILETA
     Zamjenik kandidata: NIKICA PENĐER

29.  Kandidat: MARINKO ČAVKA                                                              15.svibnja 17:10 h             HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Zamjenik kandidata: IVAN BRADARIĆ
Zamjenica kandidata: MARIJA SAMARDŽIJA

30.  Kandidat: TOMISLAV ČOLAK                                                             15.svibnja 17:40 h
      LOZA NEZAVISNA LISTA - LOZA
      Zamjenica kandidata: MARIJA ĆURIĆ
      Zamjenik kandidata: MIRKO KRIŠTO

31. Kandidat: mr.sc. GORAN GRGURIČIN                                                     15.svibnja 18:05 h
     KANDIDAT GRUPE BIRAČA
     Zamjenica kandidata: KRISTINA JURIĆ
     Zamjenica kandidata: IVANA VLAH

32. Kandidat: EMIL GUBERINA                                                                   15.svibnja 18:40 h
     KANDIDAT GRUPE BIRAČA
     Zamjenik kandidata: MIROSLAV ŠKUGOR
     Zamjenik kandidata: ZVONIMIR ZANINOVIĆ

33. Kandidat: SLAVEN JAKELIĆ                                                                  16.svibnja 17:10 h
     HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
     Zamjenik kandidata: MIROSLAV KRNIĆ
     Zamjenik kandidata: JURICA PAŽANIN

34.  Kandidat: MILAN MALOČA                                                                  16.svibnja 17:40 h
      HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
      HRVATSKI DEMOKRATSKI SLOBODARSKI SAVEZ DALMACIJE - HDSSD
      Zamjenica kandidata: MATEA SERDARUŠIĆ
      Zamjenik kandidata: IVAN KANAET

35. Kandidatkinja: VEDRANA POŽAR                                                           16.svibnja 18:05 h
     HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
     Zamjenik kandidatkinje: DEJAN JURKOVIĆ
     Zamjenik kandidatkinje: SRĐAN BAJIĆ

36. Kandidatkinja: TANJA RADIĆ LAKOŠ                                                      16.svibnja 18:40 h
     LOZA NEZAVISNA LISTA - LOZA
     Zamjenik kandidatkinje: MARIO KOVAČ
     Zamjenik kandidatkinje: ANTE GAĆINA

37. Kandidatkinja: JOSIPA RIMAC                                                           17.svibnja 17:10 h
     HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
     Zamjenik kandidatkinje: NIKOLA BLAŽEVIĆ
     Zamjenik kandidatkinje: SLAVEN IVIĆ

38.  Kandidat: DARIO ŠIMIĆ                                                                  17.svibnja 17:40 h
      KANDIDAT GRUPE BIRAČA
      Zamjenik kandidata: NIKOLA LONČAR
      Zamjenik kandidata: ZVONKO BREČIĆ

 

39. Kandidat: ANTE ŽUPANOVIĆ                                                              17.svibnja 18:05 h
     SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
     HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
     HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
     Zamjenik kandidata: FRANKO VIDOVIĆ
     Zamjenik kandidata: PETAR BARANOVIĆ

40. Kandidat:ŽELJKO DŽEPINA                                                               17.svibnja 18:40 h
     Predlagatelj: SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

     kandidat za zamjenika gradonačelnika Knina – SDSS

 

 

 

Sva pravila vezana uz predstavljanje možete vidjeti na www.hrt.hr