Šibeniku i Drnišu bespovratni novci

Šibeniku i Drnišu bespovratni novci

Eurospki fond za regionalni razvoj osigurao 70 milijuna bespovratnih kuna za deset projekata u cijeloj Hrvatskoj. Među njima su i projekti Šibenika i Drniša.

U okviru Projekta dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, koji je vrijedan 70 milijuna kuna, a većim je dijelom sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, grad Šibenik dobio je 1,7 milijuna eura za uređenje i opremanje inovacijskog centra. Među deset prihvaćenih programa, čija je vrijednost između 3 i 10 milijuna kuna,  našao se i grad Drniš koji je aplicirao projekt razvoja turizma na rubnim dijelovima NP Krka.

Evo što je tom prigodom rekao gradonačelnik Drniša, Josip Begonja: