Slab interes udruga za proračunska sredstva Grada

Slab interes udruga za proračunska sredstva Grada

Grad zaprimio 15% manje prijava nego lani

Na pozivni natječaj Grada Knina  za predlaganje programa javnih potreba  u kulturi i tehničkoj kulturi, predškolskom odgoju i sportu za 2014. godinu, pristiglo je samo 40-ak prijava udruga i sportskih klubova, što je 15% manje nego ranijih godina. Natječaj je bi otvoren za sve udruge, grupe građana , te fizičke i pravne osobe koje obavljaju neku djelatnost od interesa za lokalnu zajednicu.

Programe rada s financijskim planom dostavilo je 20 sportskih klubova, pet manje nego ranijih godina. Znatno manji interes je  i braniteljskih udruga, na natječaj se,naime,  javilo  samo njih pet, koliko i udruga u kulturi. Za proračunska sredstva grada natječe se i devet ostalih civilnih udruga.     

Upravni odjel za društvene djelatnosti i socijalnu skrb sada obrađuje sve prijave, nakon čega će se dobiti prava slika potreba pojedinih udruga. Koliko će koja dobiti sredstava ,znat će se pod kraj godine, prije donošenja proračuna za 2014. godinu.