Tjedan cjeloživotnog učenja u Kninu

Tjedan cjeloživotnog učenja u Kninu

Tjedan cjeloživotnog učenja je nacionalna obrazovna kampanja u kojoj se građanima na neposredan, često i neformalan način, prenosi poruka o važnosti obrazovanja i učenja. Organizator 12. Tjedna cjeloživotnog učenja u Kninu je Pučko otvoreno učilište.

''U 12. Tjednu cjeloživotnog učenja, POU Knin organizira:

- U srijedu, 3.10.2018. godine s početkom u 18,00 sati u Učilištu ćemo 
organizirati otvaranje izložbe slika nastalih na ovogodišnjoj Likovnoj 
koloniji ''Dinara '95.- Knin 20918''.

pouk-plakat-izlozba-slika.jpg
- U petak, 5.10.2018. godine, također s početkom u 18,00 sati u 

područnoj Glazbenoj školi ''Krsto Odak'' (zgrada Veleučilišta), održat 
će se KONCERT  Ivane Zahirović - flauta i Mie Elezović - glasovir. . 
Koncert se održava uz potporu Ministarstva kulture.

pouk-plakat-koncert-ivana-z-i-mia-e.jpg