U Drnišu predstavljen program "WIN-neovisna žena"

U Drnišu predstavljen program "WIN-neovisna žena"

Na završnom događanju Projekta "WIN – neovisna žena" danas su u Drnišu podijeljeni certifikati sudionicama tečaja krojenja i šivanja i predstavljen Program rodne ravnopravnosti u ruralnom razvoju.

Drniške udruge OGI i "Žena" u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje tijekom ove godine provodile su projekt "WIN – neovisna žena", uz financijsku podršku Francuskog veleposlanstva u Hrvatskoj. Cilj projekta je zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih žena na ruralnom području Šibensko-kninske županije organiziranjem tečaja šivanja. Ovaj tečaj završilo je 15 žena. Jedna od njih je i domaćica iz Siverića Dragica Tomić, koja kaže kako je na tečaju usavršila svoju vještinu šivanja. Ovaj projekt težak je desetak tisuća eura, a provodilo ga je Pučko otvoreno učilište iz Knina. Tečaj bi trebao pomoći ženama s drniškog područja da što prije nađu posao ili da ga pokrenu same. Antonija Sekić kaže da za sada nema hrabrosti pokrenuti svoj vlastiti obrt, ali je na tečaju naučila puno o krojenju i šivanju. U sklopu završnog događanja projekta "WIN – neovisna žena" predsjednica drniške udruge "Žena" Milena Perčin predstavila je Program rodne ravnopravnosti u ruralnom razvoju, koju provode četiri zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Španjolska i Hrvatska. Perčin je naglasila kako u sve četiri zemlje postoji diskriminacija žena, ali u različitim postocima. Jedan od razloga diskriminacije je i ekonomska ovisnost žena, pa zato ovakvim projektima treba poticati upravo njihovu ekonomsku neovisnost. Ovim projektima podršku je na današnjem skupu dala i Šibensko-kninska županija, kao i grad Drniš, čiji je gradonačelnik Josip Begonja pozdravio skup i čestitao ženama koje su završile tečaj šivanja, kao što je to učinio i Frederic Frapez, iz Francuskog veleposlanstva i predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Šibeniku Luka Petrina.