U Kninu 2637 nezaposlenih

U Kninu 2637 nezaposlenih

Krajem prosinca 2012. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područni ured Šibenik, registrirano je 9.020 nezaposlenih osoba, od čega u: 

 

  Ispostavi Drniš       771 osoba,

  Ispostavi Knin        2.637 osoba,                              

  Ispostavi Šibenik    4.560 osoba, 

  Ispostavi Vodice    1.052 osobe.               

 

U usporedbi sa studenim 2012., broj nezaposlenih osoba povećao se za 3,2 % ili 277 osoba, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine broj nezaposlenih također veći za 10,6 % ili 865 osoba.

 

Analizirani podaci pokazuju kako je i dalje više nezaposlenih žena, najviše mladih od 20 do 24 godine, sa završenom trogodišnjom srednjom školom. Nešto manje od četvrtine nezaposlenih koristilo je novčanu naknadu.

U evidenciju nezaposlenih tijekom prosinca ušlo je 755 osoba, a iz evidencije izašlo 478. Samo 174 osobe su zaposlene.

 

Tijekom prosinca 2012. prijavljeno je ukupno 185 slobodnih radnih mjesta, što je za 65 radnih mjesta ili 54,2 % više nego u prosincu 2011. godine, te 67 radnih mjesta ili 26,6 % manje nego prethodni mjesec.

U strukturi prijavljenih radnih mjesta u prosincu 2012. godine nije bilo prijavljenih radnih mjesta sezonskog karaktera. 

 

Od ukupnog broja zaposlenih u prosincu 2012., većina ili 154 osobe (88,5 %) zaposlena je na određeno vrijeme, a od toga broja 10 osoba se zaposlilo na određeno vrijeme – sezonski poslovi (5,7 % od ukupnog broja zaposlenih). 

90 osoba zaposlenih temeljem ugovora o radu ili 51,7 % su žene, odnosno 12 žena ili 11,8 % manje nego u prosincu 2011. godine.

 

Najveći se broj osoba zaposlio u slijedećim djelatnostima:

  obrazovanje – 32 osobe ili 18,4 %,

  trgovina na veliko i malo – 30 osoba ili 17,2 %,

  građevinarstvo – 28 osoba ili 16,1 %, 

  prerađivačka industrija – 16 osoba ili 9,2 %, te

  prijevoz i skladištenje – 13 osoba ili 7,5 %.

 

Istodobno je u  prosincu 2012. godine, 276 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. neredovitoga javljanja, nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja i dr., što je za 53 osoba manje ili 16,1 postotna boda nego u istom mjesecu 2011. godine.

 

Najviše prijavljenih potreba bilo je iz slijedećih djelatnosti:

  trgovina na veliko i na malo – 69 ili 37,3 %,

  obrazovanje – 35 ili 18,9 %, 

  prerađivačka industrija – 30 ili 16,2 %,

  djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 17 ili 9,2 %, te

  javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje – 12 ili 6,5 %.