U NP Krka organiziran izlov štuke

U NP Krka organiziran izlov štuke U NP Krka organiziran izlov štuke

Štuka je predator koji je u rijeku Krku unesen iz dunavskog sliva i koji predstavlja veliku opasnost za autohtone ribe. Radi se kombinacijom klasičnog sportskog ribolova i ribolova sa strujom, a ulovljene štuke bit će dane Pučkoj kuhinji u Kninu.

Štuka se u Krki pojavila prije 10-ak godina, pa se udomaćila i ugrozila domaće vrste. A njih je u rijeci 30 vrsta, kaže voditelj Službe zaštite u Nacionalnom parku Drago Marguš


Ova akcija je pilot projekt, Isprobavanje mogućnosti uklanjanja opasne i invazivne štuke, kombinacijom klasičnog ribolova i elektroagregata. Za to je Dušan Jelić iz tvrtke Biota, dobio odobrenje Ministarstva zaštite okoliša. Objasnio nam je princip rada


Istraživanja su pokazala da je smanjen broj domaćih vrsta riba, a to potvrđuje i Antonio Karaga iz kninskog ribolovnog društva


Štuka nema prirodnog neprijatelja, a lovi sve što se miče, priča ribič Marinko Cvjetković


Stanje nije alarmantno, ocijenio je ravnatelj Nacionalnog parka krka Krešimir Šakić, a da ne bi ni postalo, organizirali su ovaj ciljani izlov štuke.