Vijećnici Ćurić odgovorio dogradonačelnik Ćaćić

Vijećnici Ćurić odgovorio dogradonačelnik Ćaćić

Iako smo već nekoliko puta naglasili kako se nećemo obazirati na brojna nebulozna priopćenja dvojca iz kninskog MOST-a, nakon većeg broja zahtjeva naših zabrinutih građana da preveniramo njihovo rušenje svega dobroga što se radi u gradu, odlučili smo ipak objaviti ovo Priopćenje.

 

Moramo reći da smo u početku mislili da se radi isključivo o apsolutnom nepoznavanju zakona te procedura, metoda i tehnika rada gradske uprave, međutim, nakon njihovih posljednjih priopćenja postaje jasno da se radi o vrlo pomno planiranoj i udbaškim metodama provođenoj kampanji usmjerenoj na zaustavljanje razvoja našeg grada. Patološkim lažima, iskrivljavanjem činjenica i obmanama upoorno plaše naše građane i nastoje stvoriti sliku o nama kao zaostaloj, zatucanoj, kriminalnoj sredini iz koje bi nas onda oni, svojim poštenjem, znanjem i iskustvom, sve spasili.

Laži i perfidne obmane iznesene samo u posljednjem Priopćenju Vijećnice MOST-a u gradskom vijeću Grada Knina, Marije Ćurić, sa detaljnim pojašnjenjima, navodimo u nastavku:

Laž

Objašnjenje

Poduzeće Matica d.o.o. je Grad otkupio od Veleučilišta

Grad nije otkupio trgovačko društvo Matica d.o.o., nego je bez naknade preuzeo 51% udjela u društvu koje je bilo u vlasništvu Veleučilišta

Osniva se novo slično gradsko poduzeće

Ne osniva se novo, slično gradsko poduzeće nego se osniva Javna ustanova Lokalna razvojna agencija koja će preuzeti djelatnike, imovinu i, što je najznačajnije, reference koje poduzeće Matica d.o.o. ima. Više puta je Vijećnici objašnjeno da, sukladno pravilima, trgovačko društvo Matica d.o.o. NE MOŽE biti partner na projektima iz Intervencijskog plana Grada Knina pa se ti projekti ne mogu ni prijavljivati, a ogromna sredstva koja su nam na raspolaganju ne mogu biti iskorištena. Zbog toga se osniva Javna ustanova Lokalna razvojna agencija, koja, sukladno pravilima, MOŽE biti partner na tim projektima.

U Maticu je Grad Knin u proteklih desetak godina uložio najmanje 2 milijuna kuna, a Veleučilište još bar toliko.

 

Rezultati Matice su ostali skromni i nikad ih nije bilo moguće provjeriti na adekvatan način.

Trgovačko društvo Matica d.o.o. je osnovano s ciljem da pomogne lokalnim poduzetnicima te Gradu Kninu i Veleučilištu u pripremi njihovih razvojnih projekata. Pripremljeno je oko 100 projekata od kojih niti jedan nije naplaćen, odnosno pripremljen je besplatno. Inače, tržišna vrijednost pripreme pojedinih projekata se kreće od nekoliko tisuća kuna do nekoliko stotina tisuća kuna, ovisno o njihovoj kompleksnosti.

Dakle, niti Grad Knin niti Veleučilište nisu ULOŽILI novac u Maticu d.o.o., nego je, sukladno potpisanim aktima, za Grad, Veleučilište i lokalne poduzetnike Matica d.o.o. pripremala ogroman broj različitih projekata (i drugih dokumenata) koji su prijavljivani na otvorene javne natječaje. Detaljni izvještaji sa popisom svih napravljenih projekata su svake godine prezentirani Gradskom vijeću Grada Knina gdje su uglavnom jednoglasno usvajani.

Temeljni kapital agencije je zakonskih 20.000 kuna ali je već planirano iz gradskog proračuna za rad agencije izdvojiti 500.000 kuna

Javne ustanove nemaju „zakonom propisan temeljni kapital“, već je 20.000 kn određeno za pokrivanje troška osnivanja i početka rada Lokalne razvojne agencije. Bez toga se javna ustanova niti ne može osnovati.

U Proračunu Grada Knina nije određen iznos od 500.000 kn nego iznos od 450.000 kn za poslovanje Javne ustanove Lokalne razvojne agencije u cijeloj 2018. godini, međutim, budući Javna ustanova još nije osnovana, trošak će biti značajno manji. Troškovi poslovanja Javne ustanove Lokalne razvojne agencije su opravdani troškovi kroz provedbu Intervencijskog plana Grada Knina, tako da će u potpunosti biti pokriveni EU sredstvima i uopće neće teretiti Proračun Grada Knina.

Ljudi na vlasti u Gradu Kninu su preko svoje funkcije bili u vlasništvu Matice

Mi, ljudi koji trenutno upravljamo Gradom, nikada nismo bili u ničijem vlasništvu. Ovo je slobodna zemlja i niti jedan građanin ne može biti u ničijem vlasništvu.

Ako je pisac mislio da smo mi eventualno bili u vlasničkoj strukturi Matice d.o.o. i to je bezočna laž jer je javno poznato i jednostavno provjerljivo u online Sudskom registru Ministarstva pravosuđa, da su jedini vlasnici društva Matica d.o.o., od njenog osnivanja do danas, bili samo Veleučilište i Grad Knin.

ne sumnjam kako se već imenom i prezimenom znaju zaposlenici agencije

Nekima u našem gradu očito jako smeta što mi sva zapošljavanja u Gradskoj upravi, gradskim poduzećima i ustanovama provodimo kroz otvorene javne natječaje, potpuno transparentno i bez ikakvog namještanja pa ne mogu „uvaliti“ svoju djecu, kumove, prijatelje, ljubavnike i rodbinu. I ovim putem svima naglašavamo da će se ta praksa nastaviti dok god mi budemo upravljali ovim gradom i da NIKAD NIKAKVOG NAMJEŠTANJA NEĆE BITI.

 

Što se tiče bezobzirne hajke koju su podigli na gradnju reciklažnog dvorišta u PZ Preparandija, treba naglasiti da je projekt još prije nekoliko godina pripremljen po svim strogim, zakonom propisanim pravilima i da je dobio sve potrebne suglasnosti od svih nadležnih institucija te nakon toga dobio i značajno sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Da je propušten iti jedan korak, ili da je bilo šta krivo napravljeno, objekt budućeg reciklažnog dvorišta ne bi dobio građevinsku dozvolu i ne bi se mogao graditi.

Reciklažno dvorište će biti potpuno bezopasno za okoliš i služit će isključivo za prikupljanje nekih vrsta otpada, koje su do sad završavale u prirodi i tako trovale naše tlo, vode i zrak. Na izgrađenom reciklažnom dvorištu NEĆE BITI NIKAKVE OBRADE zaprimljenog otpada, već će se on samo privremeno sakupljati u za to zakonom propisane, nepropusne kontejnere, od kud će ga ovlaštene firme odvoziti. To je procedura koja već funkcionira u mnogim gradovima pa npr. u Splitu imamo reciklažna dvorišta na 10 mjesta po gusto naseljenim kvartovima, ili, između ostalih, u Zagrebu imamo reciklažna dvorišta odmah uz osnovne i srednje škole (Reciklažno dvorište Kajzerica odmah uz novoizgrađenu Osnovnu školu Kajzerica i IV. Gimnaziju), ili uz dječji vrtić i potok (Reciklažno dvorište Špansko neposredno uz igralište dječjeg vrtića Malešnica i 20-tak metara od potoka Vrapčak).

Iz prethodnih pojašnjenja je potpuno jasno da gospoda iz MOST-a neprestano, malicioznim konstrukcijama i lažima isprepletenim potpunim nepoznavanjem materije, nastoje manipulirati javnošću, kako bi opravdali svoja neslaganja sa odlukama od ključnog značaja za naš grad i, eventualno ušićarili poneki politikantski poenčić. I ovaj put ih pozivamo da se ostave demagogije, laži i podvala i da preuzmu odgovornost na način da konstruktivno predlažu konkretna rješenja pojedinih problema.

 

Zamjenik Gradonačelnika

Marijo Ćaćić, mag.oec.