Voda na području Šibenika može se koristiti za sve osim za piće

Voda na području Šibenika može se koristiti za sve osim za piće

Danas će se znati hoće li voda biti i za piće.

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, izvjestio je kako je voda za područja grada Šibenika i cijelog "primorskog cjevovoda" ( od Pirovca do Rogoznice, u zaleđu Pokrovnik, Pakovo Selo, Perković, Mirlović Zagora, sva mjesta i naselja), na osnovu nalaza sveobuhvatnih analiza u mjerodavnim laboratorijima Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba "dr. Andrija Štampar" i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te sukladno preporukama službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za toksikologiju, može se koristiti za ljudsku uporabu, osim za piće.

Naime, spomenute analize govore da je voda ispravna na metale, BTX i ugljikovodike (nafta).
Tijekom današnjeg dana,  bit će poznati  rezultati ispitivanja  vode na pesticide i PAH, čime će analize biti kompletirane,  o čemu će Zavod za javno zdravstvo naše županije, izvjesitit javnost, te sukladno nalazima dati dalje preporuke.