Zakon o prebivalištu briše one s nevažećom osobnom

Zakon o prebivalištu briše one s nevažećom osobnom

Oko 300 tisuća hrvatskih državljana nema reguliran status vezan za valjanost osobne iskaznice i prebivališta. Među njima je više od 120 tisuća onih koji ovaj dokument niti nemaju. Ako to ne riješe do 29. prosinca bit će odjavljeni iz zbirke prebivališta i boravišta.

29. prosinca stupa na snagu Zakon o prebivalištu, koji se odnosi na one bez osobne, one s isteklom osobnom dulje od godine i 15 dana, na one koji su u inozemstvu dulje od dvije godine, te na  prijavljene na adresi koja nije u registru prostornih jedinica. Ovih posljednjih je u našoj županiji oko pet tisuća.

Jedna od kategorija na koje se odnosi Zakon o prebivalištu su i osobe obuhvaćene programom stambenog zbrinjavanja kojima nekretnina još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način stambeno zbrinuti, pa se zbog toga nalaze u inozemstvu. Oni o tome moraju obavijestiti Policiju ili Konzularni ured.


Važna je napomena kako prebivalište nema veze s hrvatskim državljanstvom, odnosno, odjavom iz Zbirke prebivališta i boravišta ne gubi se hrvatsko državljanstvo niti prava koja iz njega proizlaze. Osim toga, sve osobe koje u ovom postupku brisanja budu zaista izbrisane, svoj status mogu ponovno regulirati – mogu se ponovno prijaviti i napraviti osobnu iskaznicu.