Završena 4. sjednica Gradskog vijeća Knina

Završena 4. sjednica Gradskog vijeća Knina Završena 4. sjednica Gradskog vijeća Knina

Danas poslijepodne nastavljena je 4.sjednica Gradskoga vijeća Grada Knina, čiji je prvi dio održan prošloga utorka. Danas, u nastavku sjednice, vijećnici su raspravili Polugodišnja izvješća o izvršenju više Programa – javnih potreba, civilnog društva, kulture, socijalnih davanja i sporta.

Sva su ta izvješća usvojena većinom glasova.

Grad Knin je prvo polugodište ove godine završio s manjkom nešto većim od 6 milijuna kuna, što je posljedica predfinanciranja projekata iz Intervencijskog Plana.

“Iduće godine Grad očekuje refundaciju tih sredstava”, rekla je zamjenica gradonačelnika Kristina Perić, podnoseći Izvješće o izvršenju proračuna za prvih pola godine, a koje su vijećnici zatim usvojili.

Vijeće je također danas donijelo odluku o osnivanju Zaklade Grada Knina, koja će pružati potporu učenicima, studentima, znanstvenicima, ali djelovati i humanitarno.

Raspravljajući o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju, HDZ-ova vijećnica Ana Marić problematizirala je najavu stručnog diplomskog studija, čije će osnivanje Grad sufinancirati sa 250 tisuća kuna. Osim što joj je sporan naziv studija, gradonačelnika je pitala, zašto se osniva studij koji će biti direktna konkurencija kninskom Veleučilištu.

“To će biti stručni studij javne uprave, koji neće provoditi programe koji se izvode na našem Veleučilištu, pa samim time neće mu biti ni konkurencija, odgovorio je gradonačelnik Marijo Ćaćić.

Osim toga, vijećnici su izglasali i Prijedlog Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka, za čijim radom postoji potreba na području Grada.