"Zdrav za 5"

"Zdrav za 5"

Predavanja u sklopu projekta usmjerena su na prevenciju ovisnosti i zlouporabe alkohola i droge. Cilj je podići razinu svijesti kod učenika o opasnostima sredstava ovisnosti i jačanja uvjerenja o njihovoj štetnosti.

Projekt zajedno provode četiri ministarstva - Ministarstvo unutarnjih poslova-Ravnateljstvo policije, Ministarstvo zdravlja-Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Ministarstvo obrazovanja i sporta.

Policijska službenica za nadzor i planiranje prevencije Policijske uprave Šibensko-kninske Sanja Baljkas, predavanja će održati 3. veljače s početkom u 11.30 sati  u Osnovnoj školi Vrpolje i područnoj školi Perković, 4. veljače  s početkom u 11.30 sati u Srednjoj medicinskoj i kemijskoj školi u Šibeniku, te dana 7. veljače s početkom u 10.40 sati u Osnovnoj školi „Jurja Dalmatinca".