Susret

Susret

U šezdeset minuta katolička emisija "Susret" obrađuje duhovne i religijske teme iz života Katoličke Crkve i Crkve u Hrvata. Pratimo događanja u Šibenskoj biskupiji i provinciji Presvetog Otkupitelja kojoj pripada župa sv. Ante u Kninu.