150 tisuća kuna za arheološka istraživanja Ružice grada

150 tisuća kuna za arheološka istraživanja Ružice grada

Foto: Park prirode Papuk

Ministarstvo kulture odobrilo je Parku prirode Papuku 150 tisuća kuna za arheološka istraživanja dvorske kapele i sakristije Ružice grada, u blizini Orahovice, jednog od najvećih sačuvanih utvrđenih srednjovjekovnih gradova u Hrvatskoj, izvijestili su iz te javne ustanove.

"S obzirom na cjelokupno stanje kulturnog dobra, planira se višegodišnje istraživanje, obnova, sanacija, djelomična rekonstrukcija, revitalizacija lokaliteta i stavljanje u funkciju nekih dijelova grada", rekao je ravnatelj Parka prirode Papuka Alen Jurenac. Dodao je da je osnovni cilj pokrenuti sustavnu skrb o Ružici gradu, kreirajući sveobuhvatnu strategiju njegova spašavanja od daljeg propadanja, te postaviti jasne kriterije za njegovu zaštitu i obnovu.

"Krajnji je cilj zaustaviti rapidno propadanje, završiti arheološka istraživanja, osmisliti održivi program obnove kompleksa, građevinski sanirati najugroženije dijelove i pripremiti dokumentaciju za njegovu trajnu prezentaciju kao slojevite povijesne arhitekture, uz sadržajni razvoj i stavljanje u funkciju kulturnog turizma", objasnio je Jurenac. Dodao je kako su dvorska kapela i sakristija među najdragocjenijim prostorima Ružice grada koje ima smisla rekonstruirati i dati im novu namjenu.
Konzervatorska studija s programom obnove Ružice grada izrađena je 2019. godine. Dvorska kapela najveća je dvorska kapela u srednjovjekovnim burgovima u Hrvatskoj. Oba prostora raščišćena su u prvim godinama radova. Osim šturih podataka o tome da je bilo arheoloških nalaza, nema drugih informacija o istraživanjima. 
"Sačuvano je nekoliko fotografija nalaza ulomaka kružišta prozora, rozete i drugih profiliranih kamenih elemenata. Svakako bi trebalo istražiti ima li takvih i sličnih nalaza još u kapelici. Nedvojbeno je da je dvorska kapela imala barem dvije faze izgradnje i nadogradnje  zbog čega bi trebalo istražiti cijeli prostor", kaže arheologinja Parka prirode Papuka Marijana Lukačević.
ruzicagrad-tlocrt.jpg