2. Dani mladih istraživača u Osijeku

2. Dani mladih istraživača u Osijeku

Na Odjelu za biologiju SVeučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u svibnju će biti održani 2. Dani mladih istraživača. Sudjeluju sveučilišni Odjeli za biologiju, kemiju i fiziku te Prehrambeno-tehnološki fakultet, Medicinski fakultet i Fakultet agrobiotehničkih znanosti.

Mladi znanstvenici su tijekom svog ranog razvoja karijere suočeni sa sve većim zahtjevima tržišta rada koje od njih, osim usvojenih znanja iz različitih područja, zahtjeva i razvijene multidisciplinarne vještine i kompetencije. Organiziranjem interdisciplinarnih znanstvenih skupova mladih istraživača potiče se njihovo međusobno povezivanje, diseminacija znanja te razvoj novih ideja ključnih za napredak društva u cjelini. Skup „Dani mladih istraživača“ okuplja već drugu godinu mlade znanstvenike iz područja prirodnih, biomedicinskih, tehničkih i biotehničkih znanosti. Organiziraju ga sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s ciljem daljnjeg razvoja i međusobnog povezivanja mladih istraživača, a u svrhu jačanja Sveučilišta i poticanja razvoja regije.

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku obrazuju se mladi stručnjaci iz različitih znanstvenih područja - prirodnih, biomedicinskih, tehničkih, biotehničkih, ... Kroz predavanja i vježbe stječu osnovna znanja ali se i  dodatno usavršavaju kroz različite radionice, radom na brojnim znanstveno-stručnim projektima te sudjelovanjem na različitim skupovima. Međutim, zahtjevi tržišta rada postaju sve veći, a sve je i izraženija potreba za povezivanjem različitih područja istraživanja. Mladi istraživači, ukoliko ostanu usmjereni samo na svoje uže područjeistraživanja, n e mogu biti konkurentni, i ne mogu se dodatno razvijati i usavršavati te stjecati nove vještine i kompetencije. Stoga se javila ideja o organiziranju interdisciplinarnog skupa mladih istraživača kojim bi se omogućilo njihovo upoznavanje, povezivanje, širenje znanja, razvoj novih ideja te međusobno druženje i suradnja.

Prvi skup pod nazivom „Dan mladih istraživača“ održan je u lipnju 2018. godine u organizaciji Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Na skupu je rezultate svojih istraživanja predstavilo ukupno 23 doktoranada i poslijedoktoranada, a skup je rezultirao uspostavljanjem uspješne suradnje između mladih znanstvenika i njihovih mentora na pojedinim sastavnicama Sveučilišta. Potaknuti interesom mladih stručnjaka, i ove godine organiziramo navedeni skup kako bismo omogućili njihovo daljnje povezivanje, usavršavanje i razvoj, te putem ostvarenih suradnji i realiziranih projekata potaknuli jačanje Sveučilišta i regije.

dani-znanosti-1.png

CILJEVI PROJEKTA

1. Povezivanje mladih istraživača koji se bave različitim područjima znanosti Na skupu će rezultate svojih istraživanja predstaviti studenti, doktorandi i poslijedoktorandi iz područja prirodnih, biomedicinskih, tehničkih i biotehničkih znanosti. Na ovaj način potiče se međugeneracijska suradnja, razvoj međusobnog povjerenja i poštovanja te diseminacija znanja i prijenos iskustava stečenih tijekom istraživačkog rada u različitim područjima znanosti.

2. Promocija znanstvenog rada. Studenti, doktorandi i poslijedoktorandi će kroz predavanja rezultate svojih istraživanja izložiti svojim kolegama, nastavnicima i široj javnosti. Na ovaj će se način ujedno promovirati znanost i znanstveno-istraživački rad te stjecati iskustvo za buduća izlaganja na znanstvenim skupovima.

3. Interdisciplinarna djelatnost. Na skupu će sudjelovati studenti, doktorandi i poslijedoktorandi iz različitih područja znanosti koji studiraju ili rade na sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na taj se način potiče interdisciplinarnost pri Sveučilištu, studentima srodnih fakulteta omogućuje se proširivanje znanja ali upoznavanje s drugim znanstvenim područjima, te se postavljaju temelji za potencijalnu buduću suradnju.

4. Profesionalni razvoj. Studenti, doktorandi i poslijedoktorandi će tijekom skupa dobiti jasniji uvid u različita područja istraživanja koja se provode na Sveučilištu. Kroz razgovor i povezivanje s ostalim sudionicima, osim poticanja interdisciplinarnosti, skup će omogućiti razmjenu i stvaranje novih ideja i prijateljstava te uvelike doprinijeti stjecanju znanja, vještina i kompetencija neophodnih za rad na znanstveno-istraživačkom i nastavnom polju. Svi sudionici će također imati priliku dobiti detaljnije informacije o području koje ih zanima, te svoja istraživanja i buduću karijeru usmjeriti na područje od interesa.

untitled.png

ORGANIZACIJA SKUPA

Skup organiziraju Odjel za biologiju i Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji s Odjelom za fiziku, Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek, Fakultetom agrobiotehničkih znanosti u Osijeku i Medicinskim fakultetom Osijek. Organizacijski odbor čini 14 , a znanstveni odbor ukupno 8 znanstvenika s navedenih sastavnica Sveučilišta.

Odjel za biologiju kao organizator skupa ima iskustva u provođenju projekata iz područja vezanih uz obrazovanje (npr. Voda za sve, Hranom do zdravlja, Kopački rit - jučer, danas, sutra, međunarodna studentska GREEN konferencija) i popularizaciju znanosti (Biolog-i-ja). Provedbeni kapaciteti organizatora (ljudski resursi, oprema, prostor) su više nego zadovoljavajući i kao takvi garantiraju uspjeh u provedbi skupa. Skup će se održati u prostorijama Odjela za biologiju 23. i 24. svibnja 2019. godine. Rezultate istraživanja izložit će po pet mladih istraživača sa svake od navedenih sastavnica Sveučilišta. Zadnjeg dana skupa će tijekom druženja svih sudionika uz zakusku i glazbeni program biti dodijeljena nagrada za najbolju prezentaciju. U glazbenom programu sudjelovat će studenti Odjela za biologiju.

OČEKIVANI REZULTATI

Na skupu će sudjelovati 30 predavača iz različitih područja znanosti. Sažeci predavanja bit će detaljno pregledani i evaluirani od strane znanstvenog odbora skupa, te će biti prezentirani u Knjizi (Zborniku) sažetaka i objavljeni na mrežnoj stranici skupa. Na taj način dostupni su svim studentima i nastavnicima Sveučilišta kao i široj javnosti.

Skup će omogućiti povezivanje mladih istraživača, diseminaciju znanja, razvoj novih ideja, jačanje suradnje između sastavnica kao i cijelog Sveučilišta. Uspješno održan skup omogućit će i daljnje održavanje skupa usmjerenog na povezivanje, jačanje konkurentnosti i prepoznatljivosti mladih istraživača na međunarodnoj razini.
 

CILJEVI ZA BUDUĆNOST

Cilj organiziranja skupa je i u budućnosti okupljati što veći broj mladih istraživača odnosno studenata, doktoranada i poslijedoktoranada kako bi se osigurala što kvalitetnija razmjena znanja te razvijao interdisciplinarni pristup u rješavanju problema vezanih za različita područja znanstvenih istraživanja. Također je potrebno ciljanim skupinama (studenata, doktoranada i poslijedoktoranada) omogućiti aktivno uključivanje u organizaciju skupa u svrhu razvijanja dodatnih vještina i kompetencija.
U budućnosti je nužno široj javnosti ukazati na važnost održavanja ovakvih skupova. Pronalaženje i uspostavljanje uspješne suradnje s potencijalnim sponzorima omogućit će kvalitetniju organizaciju skupa, mogućnost uključivanja većeg broja sudionika iz zemlje i inozemstva, te povećati prepoznatljivost mladih stručnjaka i samoga Sveučilišta. Interdisciplinarnost, kvalitetnija suradnja, nove ideje i novi projekti proizašli iz ovakvih okupljanja potaknut će razvoj regije.