25.000 kuna za vodu za piće iz bunara

25.000 kuna za vodu za piće iz bunara

Održan sastanak Koordinacije gradonačelnika i načelnika s područja Osječko – baranjske županije. Prošle godine Županija je sufinancirala asanaciju bunara kako bi se osigurala voda za piće. Ove će godine biti sufinancirana asanacija 200 bunara, a Sporazum je potpisan s Gradskim društvom Crvenoga križa Beloga Manastira koji će obavljati ovaj posao.

Gradsko društvo Crvenoga križa Osijek ima u vlasništvu odmaralište u Splitu, a na koordinaciji gradonačelnici i načelnici upoznati su s cijenom korištenja odmarališta, a cijenu, za 10-odnevni odmor djece od 7 do 15 godina iz najugroženijih socijalnih obitelji, sufinancirat će Županija, Općine i krajnji korisnici.
Jedna od tema sastanka bila je priprema projekata na natječaje fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Općine i gradovi u suradnji sa Županijom povukli su velika financijska sredstva iz fonda za zaštitu okoliša.  Na sastanku su dobivene potpune informacije za aktualne natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali i za tehniku i mogućnosti u narednom srednjoročnom razdoblju kako bi se što više sredstava povuklo iz fondova namijenjenih za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost.