37 godina Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku

37 godina Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku

Osječki Elektrotehnički fakultet nizom programa obilježava 37. obljetnicu rada. U programu Radio Osijeka o tome govori dekan, Drago Žagar.

etfos_logo_veca_rezolucija_1.jpg

Elektrotehnički fakultet u Osijeku obilježava 37. obljetnicu nastavnog, znanstvenog i stručnog djelovanja u području tehničkih znanosti, u prvom redu u poljima elektrotehnike i računarstva, ali i u srodnim interdisciplinarnim područjima. Danas Fakultet na svim studijima ima oko dvije tisuće studenata. Od 146 zaposlenika njih je 46 u znanstveno-nastavnim, 12 u nastavnim, 24 u suradničkim zvanjima, a 64 su djelatnika administrativnog i tehničkog osoblja. Fakultet je organiziran u šest zavoda: Zavod za zajedničke predmete, Zavod za elektroenergetiku, Zavod za elektrostrojarstvo, Zavod za komunikacije, Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku te Zavod za programsko inženjerstvo. Fakultet se nalazi na dvije lokacije u Osijeku (Kneza Trpimira 2b i Cara Hadrijana 10b), u prostorima ukupne površine od oko 8200 m2.

etf0.jpgetf1.jpg
 

ETF izvodi niz studijskih programa iz znanstvenih polja elektrotehnike i računarstva. Trenutno je u provedbi devet studijskih programa na svim razinama obrazovanja. Dva su studijska programa sveučilišnih preddiplomskih studija, i to elektrotehnike (s dva izborna bloka: Elektroenergetika i Komunikacije i informatika) te računarstva. Na Fakultetu se izvode dva studijska programa sveučilišnih diplomskih studija, i to elektrotehnike, sa smjerovima Elektroenergetika i Komunikacije i informatika, te računarstva. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij elektrotehnike izvodi se na dva smjera: Elektroenergetika te Komunikacije i informatika. Također, izvode se tri poslijediplomska specijalistička studija: Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, Napredne komunikacijske tehnologije te Procesno računarstvo. Stručni studij elektrotehnike studente obrazuje na smjerovima: Elektroenergetika, Informatika i Automatika. U sklopu izdavačke djelatnosti ETF je objavio brojne udžbenike i priručnike, a raspolaže knjižnicom s više od 30 tisuća bibliografskih jedinica. Valja istaknuti i brojne studentske aktivnosti koje organizira i vodi Studentski zbor, kao i Udrugu inženjera i diplomiranih inženjera osječkog ETF-a.

 etfp2.jpgetfp1.jpg 

Znanstvenici Elektrotehničkog fakulteta provode istraživanja u području pouzdanosti elektroenergetskog sustava, kvalitete električne energije, učinkovitog korištenja energije, obnovljivih izvora, arhitekture radijskih sustava, antena i propagacije elektromagnetskog vala, komunikacijskih protokola, teorije kaosa, multimedijskih usluga, obrade slike, naprednih računalnih arhitektura, računalne inteligencije, ugradbenih računalnih sustava, raspodijeljenih i uslugama usmjerenih sustava, programskog inženjerstva, inteligentnih sustava upravljanja, robotskog vida i u drugim znanstvenim područjima. Znanstveno-istraživačka djelatnost se, osim u nastavi i radu sa studentima na poslijediplomskom studiju, provodi istraživanjem u domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima te objavljivanjem rezultata istraživanja u časopisima i na konferencijama. Od 2010. ETF objavljuje međunarodni znanstveni časopis International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems (www.etfos.unios.hr/ijeces). U njemu se objavljuju rezultati istraživanja iz teorije i primjene elektrotehnike i računarstva, kao i interdisciplinarnih područja. Na Fakultetu su također značajne aktvnosti IEEE Systems, Man and Cybernetics odjeljka Hrvatske sekcije IEEE te IEEE Studentskog ogranka Osijek, koji organiziraju brojna predavanja i radionice, a posebno se može istaknuti međunarodno natjecanje Mobile Applications Development Contest (IEEEmadC), kojega je i inicijator. Članovi ogranka i sam ogranak dobitnici su brojnih nagrada i priznanja, a prošle godine Fakultet je dobio nagradu "Prijatelj Hrvatske sekcije IEEE" za poseban doprinos Sekciji. Fakultet sudjeluje u organizaciji međunarodnih skupova te je u listopadu 2014. bio domaćin 32. međunarodne konferencija Science in Practice 2014 (SiP 2014), a suorganizator je međunarodne konferencije European Conference on Software Architecture (ECSA 2015) koja se održava u rujnu.
etfp4.jpgetfp3.jpg

Fakultet je u posljednjih nekoliko godina uspješno proveo ili trenutno provodi kao nositelj ili partner više znanstvenih i stručnih projekata. Treba istaknuti dva IPA IV projekta - U korak s globalnim trendovima za usklađenost s aktivnom politikom tržišta rada, Jačanje položaja žena na tržištu rada, te IPA II projekt Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja. Nadalje, provedeno je sljedećih pet BICRO PoC projekata: Primjena teorije kaosa u kriptiranju – Cryptochaos, Energetski učinkovit sustav za bežično mjerenje bioloških signala, Kapacitivni pasivni sustav identifikacije – capsID, Multifunkcionalni bežični sustav kontrole pristupa – mWAC te Kaotični PLC modem. Nedavno je provedbu završilo sedam znanstvenih projekata koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH te sedam projekata koje je financiralo osječko sveučilište. U tijeku je projekt Fonda za energetsku učinkovitost pod nazivom Istraživanje i razvoj solarnog električnog automobila. Također, Fakultet sudjeluje u nekoliko projekata iz programa prekogranične suradnje, a uključen je u Erasmus+ projekte te COST aktivnosti i druge projekte financirane od EU-a.

/tekst i fotografije s web stranica ETF-a i iz Glasa Slavonije"/

 

 

 

Javljanje - ETF