5. Hrvatski sintaktički dani

5. Hrvatski sintaktički dani

Osječki Filozofski fakultet domaćin je Međunarodnog znanstvenog skupa "5. Hrvatski sintaktički dani". U organizaciju se uključio i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje a teme su zanimljive čak i predavaču iz Japana.

48 jezikoslovaca iz 8 zemalja izložilo je znanstvene radove na Hrvatskim sintaktičkim danima. Svrha je skupa razmjena iskustava hrvatskih i stranih jezikoslovaca različitih teorijskih usmjerenja te popularizacija sintakse. "Sintaksa je uvijek bila kralježnica lingvističkih teorija. Možemo reći da nema novih pogleda, shvaćanja, poimanja jezika a da to ne kreće iz sintakse", kaže prof.dr.sc. Branko Kuna, organizator skupa. Imenska skupina tema je ovogodišnjih sintaktičkih dana. "Ukratko, riječ je o skupini riječi pomoću kojih se imenuju predmeti naše izvanjezične stvarnosti. Oni na neki način odražavaju ekonomičnost i savršenost jezika. U iduća tri dana jezikoslovci će iz različitih perspektiva govoriti o tom jedinstvenom, univerzalnom jezičnom fenomenu", objašnjava Kuna.
Profesoru Milanu Mihaljeviću danas je svečano uručena nagrada Adolfo Veber Tkalčević za znanstveni doprinos sintaksi hrvatskoga jezika. "Ja sam uvijek nastojao u sintaksi skretati pozornost na teme koje su obično bile na rubu ili izvan fokusa naših jezikoslovaca i sintaktičara – kao što su sintaksa neizravnih rečenica, upitnih rečenica, upravni i neupravni govor i slične stvari", izjavio je za HRT dobitnik nagrade. 
japanac-slavist.jpgPozvano predavanje, na hrvatskom, održao je gost iz dalekoga Japana prof.dr.sc. Motoki Nomachi sa Sveučilišta Hokkaido. "Ja sam slavist, tako da me zanimaju svi slavenski jezici, a posebno hrvatski jezik jer ima puno dijalekata koji se međusobno dosta razlikuju, a zanimljivo je ti dijalekti imaju svoj književni jezik", kaže profesor Nomachi i priznaje da ima problema sa silaznim i uzlaznim akcentima tako da će hrvatski jezik učiti do kraja života. 
Na skupu su predstavljene tri knjige iz sintakse objavljene od posljednjega skupa do danas.

B. Kuna, M. Mihaljević, M. Nomachi