5. Hrvatski sintaktički dani

5. Hrvatski sintaktički dani

Osječki Filozofski fakultet domaćin je Međunarodnog znanstvenog skupa "5. Hrvatski sintaktički dani". U organizaciju se uključio i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje a teme su zanimljive čak i predavaču iz Japana.

48 jezikoslovaca iz 8 zemalja izložilo je znanstvene radove na Hrvatskim sintaktičkim danima. Svrha je skupa razmjena iskustava hrvatskih i stranih jezikoslovaca različitih teorijskih usmjerenja te popularizacija sintakse. "Sintaksa je uvijek bila kralježnica lingvističkih teorija. Možemo reći da nema novih pogleda, shvaćanja, poimanja jezika a da to ne kreće iz sintakse", kaže prof.dr.sc. Branko Kuna, organizator skupa. Imenska skupina tema je ovogodišnjih sintaktičkih dana. "Ukratko, riječ je o skupini riječi pomoću kojih se imenuju predmeti naše izvanjezične stvarnosti. Oni na neki način odražavaju ekonomičnost i savršenost jezika. U iduća tri dana jezikoslovci će iz različitih perspektiva govoriti o tom jedinstvenom, univerzalnom jezičnom fenomenu", objašnjava Kuna.
Profesoru Milanu Mihaljeviću danas je svečano uručena nagrada Adolfo Veber Tkalčević za znanstveni doprinos sintaksi hrvatskoga jezika. "Ja sam uvijek nastojao u sintaksi skretati pozornost na teme koje su obično bile na rubu ili izvan fokusa naših jezikoslovaca i sintaktičara – kao što su sintaksa neizravnih rečenica, upitnih rečenica, upravni i neupravni govor i slične stvari", izjavio je za HRT dobitnik nagrade. 
japanac-slavist.jpgPozvano predavanje, na hrvatskom, održao je gost iz dalekoga Japana prof.dr.sc. Motoki Nomachi sa Sveučilišta Hokkaido. "Ja sam slavist, tako da me zanimaju svi slavenski jezici, a posebno hrvatski jezik jer ima puno dijalekata koji se međusobno dosta razlikuju, a zanimljivo je ti dijalekti imaju svoj književni jezik", kaže profesor Nomachi i priznaje da ima problema sa silaznim i uzlaznim akcentima tako da će hrvatski jezik učiti do kraja života. 
Na skupu su predstavljene tri knjige iz sintakse objavljene od posljednjega skupa do danas.