62. Glazbeni tjedan u Glazbenoj školi Franje Kuhača

62. Glazbeni tjedan u Glazbenoj školi Franje Kuhača 62. Glazbeni tjedan u Glazbenoj školi Franje Kuhača
foto:Glas Slavonije foto:Glas Slavonije

foto: HRT/M.Milas

Na 62. Glazbenom tjednu Održat će se sedam koncerata učenika Glazbene škole Frane Kuhača te učenika drugih glazbenih škola Slavonije i Baranje. Ulazak na sve koncerte je slobodan.. . .

Dvorana Glazbene škole Franje Kuhača Osijek

 

Ponedjeljak,    16.04.2018. u 16,00 sati                    - Koncert učenika glazbenih škola SiB 

Utorak,           17.04.2018. u 17,30 sati                    - Koncert učenika GŠ Franje Kuhača Osijek 

Utorak,           17.04.2018. u 19,30 sati                    - Koncert učenika GŠ Franje Kuhača Osijek

Četvrtak,         19.04.2018. u 17,30 sati                     - Koncert učenika GŠ Franje Kuhača Osijek

Četvrtak,         19.04.2018. u 19,30 sati                    - Koncert učenika GŠ Franje Kuhača Osijek

Petak,              20.04.2018. u 19,30 sati                    - Koncert učenika GŠ Franje Kuhača Osijek

Subota,           21.04.2018. u 10,00 sati                     - Koncert učenika GŠ Franje Kuhača Osijek –

                                                                                polaznika I. razreda osnovne glazbene škole

  Ulazak na sve koncerte je slobodan.