Alternativni centri podrške za djecu i roditelje

Alternativni centri podrške za djecu i roditelje Alternativni centri podrške za djecu i roditelje

Rad s djecom i roditeljima, povećanje socijalnog uključivanja korisnika, različiti preventivni programi, umreženost institucija i civilnog sektora- neki su od prioriteta novog programa osječke Dječje kreativne kućice „Alternativni centri podrške za djecu i roditelje“ koji je predstavljen u Osijeku.

imag2203.jpg Dječjoj osječkoj kreativnoj kućici - DOKKICI u sklopu natječaja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2017. do 2020. godine odobren je trogodišnji program na kojemu su partneri Grad Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Valpovo, Centar za socijalnu skrb Đakovo, Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac, a suradnici Osječko-baranjska županija, Grad Valpovo, Grad Đakovo i Grad Donji Miholjac.

Program „Razvoj alternativnih inovativnih usluga – alternativni centri podrške za djecu i roditelje“ usmjeren je na jačanje suradnje i kapaciteta udruga, centara za socijalnu skrb, osnovnih škola i drugih dionika za provedbu usluga za djecu u riziku i s problemima u ponašanju i njihove roditelje te provedbu usluga u okviru uspostavljenih centara podrške u Đakovu, Valpovu, Donjem Miholjcu i Osijeku.

U programu će, očekuje se, sudjelovati 120 djece u riziku i s problemima u ponašanju te njihovi roditelji s ciljem prevencije institucionalizacije i povećanja socijalnog uključivanja korisnika.   

 

Dokkica, Alternativni centri podrške za djecu u roditelje