Arheološko nalazište u gradskom središtu

Arheološko nalazište u gradskom središtu

Arheolozi Gradskog muzeja Vinkovci su, na temelju ranijih georadarskih podataka, započeli s arheološkim sondiranjem prostora središnjega vinkovačkog parka na Trgu bana Josipa Šokčevića, a već prvi nalazi potvrdili su postojanje bogate rimske arhitekture pa tako i rimskog foruma iz vremena Colonia Aurelia Cibalae, za kojim su, na nekoliko lokacija, tragali više desetljeća.

arheolo-ka-istra-ivanja-u-parku-1.jpeg"Cilj aktualnih arheoloških radova jest pronaći rimsku arhitekturu koja je prezentabilna 'in situ', a koja bi se potom uklopila u budući izgled parka kojega grad namjerava temeljito rekonstruirati", rekao je voditelj arheoloških radova Hrvoje Vulić. Nakon što je u svibnju s lokacije parka uklonjena spomen-kosturnica stradalih sudionika NOB-a, otvorene su 2. i 3. sonda pri čemu su pronađeni dobro očuvani zidovi i podnica stambenoga objekta, vjerojatno iz 3. ili 4. stoljeća. "Pronađen je dio rimskoga foruma s popločenom površinom i kamenim bazama kamenih stupova", izvijestio je Vulić te dodao da je iznad foruma pronađena ostava s kasnoantičkim mačem i vojničkim bodežom te 40-tak ulomaka bronce s ispisanim brojčanim oznakama. Na tom su prostoru pronađena i metalurška kliješta, ulomci keramike te rimski novac.
Djelatnici Gradskog muzeja Vinkovci početkom tjedna nastavili su arheološka istraživanja u parku koji se prostire na 8.300 četvornih metara. Središnji park u vrijeme Vojne krajine bio je prostor za postrojavanje vojske, a prema zapisima, pri formiranju tog prostora u 18. stoljeću, pijeskom su se zatrpavali tada još vidljivi ostaci rimskih objekata. Sa park počeo se formirati u prvoj polovici 19. stoljeća kada prestaje biti mjestom postrojavanja vojske.
Preciznija datacija i tumačenje nalaza bit će mogući nakon analize pronađenoga materijala. Arheološki radovi u središnjem vinkovačkom parku potrajat će mjesec dana te uključiti otvaranje 4. i 5. sonde.