Artomania - festival Akademije za umjetnost i kulturu

Artomania - festival Akademije za umjetnost i kulturu

Festival Artomania održat će se od 23. do 26. rujna na različitim lokacijama u Osijeku kako bi građanima i potencijalnim studentima predstavio rad Akademije za umjetnost i kulturu. Dvije kreativne radionice kao pretprogrami festivala održavaju se danas i sutra.

Cilj ovog festivala je povezati i upoznati lokalnu zajednicu s radom i stvaralaštvom Akademije. Festival Artomania idejno bi se mogao predstaviti kao kronike Artomanijaka, stanovnika Artomanie. On obilazi grad te svjedoči i izvještava preko društvenih mreža i medija ljude o novim spoznajama koje je doživio promatrajući umjetničke akcije studenata.

Predprogram festivala:

UTORAK, 21.8.2021.
Kojim putem do Artomanije?, radionica izrade putokaza koji usmjeravaju publiku na lokacije festivala
Vrijeme: 14:00 sati
Lokacija: livada kod Zdenca u Sakuntala parku
Sudjeluju: učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek Voditelj radionice: Lorna Kalazić, Željka Fuderer Levak (ŠPUDO)

SRIJEDA, 22.9.2021.
Velikani u slikama, radionica izrade portreta velikana
Vrijeme: 10:00 – 15:00 sati
Lokacija: Rondel (teorijski dio),
Rektorat (praktični dio)
Sudjeluju: učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Voditelji radionice: Matea Bartulović (teorijski dio, Kultura, mediji, menadžment), Martina Livović, umj. sur. (praktični dio), Lorna Kalazić (koordinator)

Program festivala:

ČETVRTAK, 23.9.2021.
Čekači, izlaganje skulpture, završni rad Valentine Damjanović
Vrijeme: 12:00 sati
Lokacija: Trg Slobode; Šetač
Mentor: Izv. prof. dr. art. Tihomir Matijević
Izlaže: Valentina Damjanović

Okrugli stol: Tko je Artomanijak danas, Razgovor sa srednjoškolcima Osijeka i predstavljanje Akademije
 Vrijeme: 16:00 sati
Lokacija: Dvorište III. Gimnazije Osijek
Moderatorica: Matea Bartulović
Sugovornici: Zlatko Kozina, Marijan Josipović, Areta Ćurković i Mira Sekereš

Projection Mapping, Scenografska intervencija u prostoru, završni rad majstorke radionice
Vrijeme: 19:00 sati
Lokacija: Dvorište Stare Pekare Mentor: umj. sur. Davor Molnar Izlaže: Dražen Matijašević

Carl Orff: Carmina Burana, službeno otvaranje Artomanije
Vrijeme: 20:00 sati
Lokacija: Dvorište Stare Pekare Sudjeluju: Pjevački zbor Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku (dr. Antoaneta Radočaj-Jerković, zborovođa)
Pjevački zbor Sveučilišta u Pečuhu
Solisti: Anja Papa, sopran Stevan Karanac, tenor Szabolcs Bognár, bariton
Dirigent: Dr. Tamás Lakner
Szabolcs Balásy, klavir i Krisztián Horváth, klavir Udaraljkaški ansambl Panonske filharmonije

PETAK, 24.9.2021.
Zajedno, ulična predstava, diplomski ispit Nikoline Odobašić, studij Neverbalnog teatra
Vrijeme: 9:30 sati i 10:30 sati
Trajanje: 30 min
Dob: 6+
Lokacija: Spomenik palom domobranu kod Školjke
Mentor: doc. art. Jasmin Novljaković, Sumentor: Alen Čelić
Igraju: Nikolina Odobašić, Marijan Josipović

Močvarovci, lutkarska predstava, diplomski ispit Ane Šantar, studij Lutkarska režija
Vrijeme: 18:00 i 19:00 sati
Trajanje: 45 min
Dob: 5+
Lokacija: Ružičnjak
Mentorica: doc. art. Tamara Kučinović Redateljica: Ana Šantar
Izrada lutaka i scenografije: Sara Baričević Oblikovanje glazbe: Ervin Lustig
Oblikovanje svjetla: Marijan Josipović
Igraju: Rea Kamenski - Bačun, Toni Leaković, Ana Cmrečnjak, Nikola Radoš

Odraz u Dravi, Scenografska intervencija u prostoru, završni rad majstorske radionice scenografije
Vrijeme: 19:30 sati
Lokacija: vodoskok preko puta Školjke Mentor: umj. sur. Davor Molnar Izlaže: Frane Celić

Kino studenata Aukos-a, projekcija filmova
Vrijeme: 20:00 – 22:30 sati
Lokacija: livada pored Zdenca
Mentori: izv. prof. art. Davor Šarić, izv. prof. art. Vladimir Frelih, doc. art. Vjeran Hrpka

SUBOTA, 25.9.2021.
Radovi studenata Odsjeka za kreativne tehnologije, izložba
Vrijeme: 16:00 sati
Lokacija: Dvorište Stare pekare
Sudjeluju: 1., 2., 3., godina Preddiplomskog studija Dizajn za kazalište, film i televiziju i 1. i 2. godina Diplomskog studija Kostimografija, Scenografija, Lutka za kazalište, film i televiziju

Ne treba se bojati plime, Tri plesna sola, studij Neverbalnog teatra
Vrijeme: 19:00 sati
Lokacija: Trg Vatroslava Lisinskog, prolaz kod Isusovačke klasične gimnazije
Trajanje: 45 min
Dob: svi uzrasti
Mentorica izv.prof. Maja Đurinović
Igraju: Mira Sekereš, Tanja Ruta Grgić i Martina Terzić

Čitanje poezije uz vino, čitanje poezije studenata Odsjeka za kulturu, medije i menadžment
Vrijeme: 20:00 sati
Lokacija: Art club, Ul. Josipa Reihl - Kira 36, 31000, Osijek
Dob: 16 +
Mentor: doc.art. Branko Čegec

NEDJELJA, 26.9.2021.
Samoizolacija u 40 minuta, Završni ispit iz lutkarstva
Vrijeme: 19:00 sati
Lokacija: Kampus, plava zgrada Odsjeka za kazališnu umjetnost, prostorija broj 13
Trajanje: 40 minuta
Dob: 15+
Mentor: izv. prof. ArtD. Maja Lučić Igra: Jura Ruža

Kralj lavova, lutkarska predstava, završni ispit 1. godine Preddiplomskog studija glume i
lutkarstva
Vrijeme: 20:00 sati
Lokacija: Kampus, zgrada Odsjeka za kazališnu umjetnost
Trajanje: 50 min
Dob: 3+
Mentori: izv. Prof. artD Hrvoje Seršić doc.art. Veronika Hardy Matea Bublić: ass. i Zdenka Lacina
Izrada lutaka: Aleksadra Vukićević
Igraju: Ana Dora Bajto, Ana Lanšćak, Domagoj Pintarić, Dorian Vicić, Fran Hercog, Gabriela Redžić, Mathilde Vukosavljević


ZATVARANJE ARTOMANIJE
Vrijeme: 21:00 sati
Lokacija: Kampus, zgrada Odsjeka za kazališnu umjetnost