Bespovratna sredstva za poboljšanje ruralne infrastrukture

Bespovratna sredstva za poboljšanje ruralne infrastrukture

Foto: web post.hr

Danas su načelnici i gradonačelnici 212 jedinica lokalne samouprave u Zagrebu potpisali ugovore kojima će se s gotovo 650 milijuna kuna kroz Program ruralnog razvoja RH financirati projekti izgradnje i obnove lokalnih cesta, kolnika, oborinske odvodnje, javne rasvjete te prometne signalizacije.

Sredstva odlaze u 20 županija, a namijenjena su gradnji novih, odnosno rekonstrukciji postojećih nerazvrstanih cesta u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Pojedinim projektima ova javna potpora pokriva 100 posto ukupnih troškova.
Najviše projekata – ukupno 25 – prijavila je Osječko-baranjska županija, a time i ostvarilanajveći iznos – nešto više od 80 milijuna kuna. S tim će novcem općine Podgorač, Draž, Antunovac, Vladislavci, Viljevo, Satnica Đakovačka, Viškovci, Vuka, Bilje, Levanjska Varoš, Petrijevci, Semeljci, Podravska Moslavina, Đurđenovac, Feričanci, Punitovci, Drenje, Jagodnjak, Trnava, Kneževi Vinogradi, Magadenovac te gradovi Donji Miholjac, Valpovo, Belišće i Našice poboljšati infrastrukturu na svom području, što je vrlo bitno za razvoj manjih naselja.
U Brodsko-posavskoj županiji 14 projekata prati potpora od 32,7 milijuna kuna, Požeško-slavonska županija za pet projekata dobiva gotovo 11,4 milijuna, Virovitičko-podravska će s nešto više od 33 milijuna realizirati devet projekata, a Vukovarsko-srijemska s gotovo 32,5 milijuna jedanaest.
„Sredstva iz Programa ruralnog razvoja nisu namijenjena samo za farme, pogone ili poljoprivrednu opremu, već i za poboljšanje uvjeta života na ruralnim prostorima. Unapređenje infrastrukture znači unapređenje života stanovnika na selu, bolju međusobnu povezanost i siguran put do njihovog poljoprivrednog zemljišta“, rekao je na potpisivanju ugovora ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Jedinicama lokalne samouprave čestitao je na dobro pripremljenim projektima te im poželio brzu i učinkovitu provedbu.
Ministarstvo poljoprivrede provodi Program ruralnog razvoja u kojem je kroz 19 mjera do 2020. na raspolaganju 18 milijardi kuna. Većina mjera tog programa usmjerena je isključivo prema ulaganjima u poljoprivredu, no neke od mjera odnose se na poboljšanje ruralne infrastrukture. U sklopu te mjere 7 – Temeljna usluga i obnova sela u ruralnim područjima – u travnju bi se trebala raspisati još dva natječaja za investicije u izgradnju javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te za ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (dječje vrtiće i zajedničke projekte vatrogasnih domova).