BikeOS - Urbani bike festival

BikeOS - Urbani bike  festival

Grad Osijek, Turistička zajednica grada Osijeka i Tržnica d.o.o. Osijek u suradnji s partnerima 27.07.2018. organiziraju Urbani bike festival Osijek – bikeOS koji će se održati isti dan kada i Osječka ljetna noć na Trgu slobode od 17 do 21 sati.

Grad Osijek, Turistička zajednica grada Osijeka i Tržnica d.o.o. organizatori su festivala u sklopu kojeg će se održati BikeOS Olimpijada na kojoj će svi zainteresirani građani moći provjeriti svoje biciklističko znanje, spretnost u vožnji, vještinu popravka bicikla te pustiti mašti na volju i kreirati „osječki bicikl“. Za prvih stotinu prijavljeniho sigurane su posebne BikeOS majice, pripremljene su medalje za svaku od disciplina, a glavna nagrada za pobjednika BikeOS olimpijade je bicikl.
"Osnovni motiv za organizaciju festivala jest činjenica da građani grada Osijeka prednjače u korištenju bicikala kao prijevoznog sredstva. Grad Osijek je sa preko 50 km biciklističkih staza kroz cijeli grad stvorio preduvjete da Osijek postane glavni biciklički grad u regiji. U gradu Osijeku se trenutno prodajom i servisiranjem bicikala bavi nekolicina tvrtki, aktivno je nekoliko biciklističkih udruga koje promoviraju vožnju bicikala iz više aspekata (rekreacija, sport, zdrav život) a i prometna policija se aktivno uključuje u edukaciju o sigurnoj vožnji biciklima. Ovim projektom cilj nam je još bolje prezentirati i povezati sve sudionike u jedan zajednički događaj koji će se održavati nekoliko puta godišnje", ističu organizatori.
U BikeOS će se uključiti osječki zaljubljenici u biciklizam - Igor Toman, Ivan Lenard i Zlatko Romanović, koji će na festival stići biciklima iz Zadra. Ova, a i sve druge buduće njihove aktivnosti u sklopu bikeOS-a, ima humanitarni karakter – prikupljat će se donacije koje će se dodjeljivati obiteljima i ustanovama kojima je pomoć potrebna.
Svi detalji vezani uz BikeOS mogu se pronaći na web stranici projekta.