Burno na Županijskoj skupštini Osječko-baranjske županije

Burno na Županijskoj skupštini Osječko-baranjske županije

Današnja Županijska skupština Osječko-baranjske županije zapela je kod utvrđivanja dnevnog reda. Naime SDP-ov vijećnik Domagoj Hajduković tražio je njegovu dopunu, jer je htio da se raspravi kako onemogućiti osobama koje su pod istragom USKOK-a da sudjeluju u donošenju odluka o dodjeli financijskih sredstava poduzetnicima.

Naravno, riječ je o istrazi koja je pokrenuta i protiv župana Vladimira Šišljagića, koji je iskoristio prigodu kako bi ponovio da od početka obnašanja dužnosti župana nije učinio ništa protuzakonito. Na županijskoj skupštini, tijekom pitanja i prijedloga vijećnika - osobito o aktualnim poplavama. Županu je stiglo pitanje o spremnosti osječko-baranjskog stožera za moguću poplavu na ovom području. Župan je odgovorio kako su sve snage u pripravnosti, a dio je na terenu u Posavini gdje pomaže spasiocima.