Četiri desetljeća Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek

Četiri desetljeća Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek Četiri desetljeća Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek

predsjednik Društva, Ivan Klanac

Svečanom akademijom obljetnicu osnutka obilježilo je danas Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek. Uz prikaz uspješnog djelovanja u protekla četiri desetljeća, zaslužnim pojedincima, institucijama i ustanovama uručena su priznanja Društva.

"Bilo je to davne 1974. godine, u mjesecu prosincu, kada se nekolicina dobrih ljudi sastala u prostorijama knjižnice tadašnje Opće bolnice Osijek, na adresi Park Lenjina 1, sadašnji Park Katarine Kosače i dogovorili se da osnuju društvenu organizaciju pod nazivom „Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek“. Izabrali su svog prvog predsjednika i predsjedništvo Društva na čelu s pok. Mirkom Šušnjarom i krenuli, početkom 1975. godine, u zajedničku borbu protiv dijabetesa. Tada su zaboravili registrirati Društvo, pa su to učinili naknadno u listopadu 1976.g. u šali, mogli bismo reći da je Društvo „rođeno“ 1974. godine, a „kršteno“ 1976.godine.Društvo je socijalno-humanitarna, neprofitabilna i nevladina udruga za zaštitu od dijabetesa u koju se dobrovoljno učlanjuju dijabetički bolesnici, zdravstveni djelatnici i građani koji žele pomagati u rješavanju problema dijabetičkih bolesnika na području grada Osijeka, odnosno na području djelovanja Županijskog centra za dijabetes, endokrinologiju i bolesti matabolizma Kliničkog bolničkog centra Osijek, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka u poboljšanju i unaprjeđivanju liječenja dijabetičkih bolesnika i njihovog položaja u skladu s općim razvojem društva. Udruga je dugogodišnji član Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, a HSDU je član Međunarodne dijabetičke federacije (IDF). Hrvatski savez dijabetičkih udruga, prenoseći međunarodna iskustva u radu i djelovanju nevladinih udruga, odnosno udruga civilnog društva, osposobio je članove – volontere svoje udruge da mogu samostalno organizirati i sudjelovati u mnogom projektima udruga civilnog društva, kao i u raznoraznim akcijama i događanjima. Udruga je bila suorganizator, zajedno sa HSDU-om, i domaćin 5. Hrvatskog kongresa osoba sa šećernom bolešću koji je u Međunarodnoj godini volontera bio u cijelosti posvećen volonterima i volonterskom radu u udrugama. Medicinska tema bila je posvećena dijabetičkom stopalu. Kongres je održan u Bizovačkim toplicama od 5. do 7. listopada 2001.godine. Pokrovitelji Kongresa bili su Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Poglavarstvo Osječko-baranjske županije i Poglavarstvo Grada Osijeka. Gotovo 400 sudionika Kongresa, od kojih čak 50-tak medicinske struke, sudjelovalo je u radionicama na temu: “Volonterski rad članova udruga”, “Iskustva volonterskog rada u dijabetičkim udrugama”, “Odnosi s javnošću”, “Odnos s donatorima, stjecanje sredstava”, “Planiranje i izrada projekata”. Medicinske teme su bile: “Dermatološke promjene u stopalima dijabetičara”, “Detekcija dijabetičkog stopala u ordinacijama opće prakse”, “Uloga medicinske sestre u prevenciji i liječenju dijabetičkog stopala”, “Osoba sa šećernom bolešću kao edukator” i dr.

Značajna aktivnost Društva jest i izdavaštvo. U travnju 2000.god. izdan je stručni priručnik pod naslovom “Kako živjeti sa šećernom bolešću” autorica Nevenke Kovačić, vms, Marice Petričević – Osmanagić, vms i Danice Keleković, vms, koje su u svakodnevnom kontaktu s dijabetičarima u Županijskom centru za dijabetes Interne klinike Kliničkog bolničkog centra Osijek spoznale da pacijenti u trenutku saznanja da boluju od šećerne bolesti daživljavaju stres, nevjericu, zbunjenost i ponekad trenutačnu potrebu da dobiju odgovor na pitanje kako zapravo dalje živjeti sa šećernom bolešću. Priručnik je tiskan u 1500 primjeraka, a kasnije dotiskan.

U okviru projekta pod nazivom “Ostvarivanje i zaštita prava osoba sa šećernom bolešću (u funkciji preuzimanja dijela odgovornosti za vlastito zdravlje)”, a koji je financiran od strane Vladinog ureda za ljudska prava u 2003.godini, izdana je brošura: "Što je važno znati o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti osoba sa šećernom bolešću" autora Marije Vrkić, dipl.iur. i Zvonimira Biskupovića, dipl.iur. Uočivši i valorizirajući socijalno-humanitarni rad Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, Gradsko vijeće Grada Osijeka, iskazujući zahvalnost svih građana grada za značajan doprinos u promicanju zdravstvene kulture građana grada Osijeka, dodijelilo je udruzi povodom 2. prosinca, Dana Grada, 1999.god. priznanje “Pečat Grada Osijeka”. Društvo ima već dugogodišnje međunarodno iskustvo, surađujući aktivno s Udrugom dijabetičara grada Pécsa iz Republike Mađarske, a u okviru suradnje gradova – prijatelja Osijeka i Pécsa. Na temeljima navedene suradnje i Hrvatski savez dijabetičkih udruga i Nacionalni savez dijabetičara Mađarske potpisali su Povelju o suradnji nacionalnih udruga."

/web stranica Društva/