Četrnaest isplata pomoći za nultu kategoriju

Četrnaest isplata pomoći za nultu kategoriju

Izmjenama i dopunama Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije koje je Vlada donijela na sjednici održanoj 26. studenoga 2014. uvedena je nova kategorija oštećenja i rok do kojega je moguće pokrenuti postupak obnove. Za sada je odobreno 14 isplata u novoj, nultoj kategoriji.

Na dan 22. prosinca 2014. ukupno je odobreno 14 isplata za popravak zgrada 0 kategorije oštećenja; u naselju Posavski Podgajci bilo je 5 isplata, u Strošincima 1 a u Gunji 8. Uz dosadašnje četiri kategorije oštećenja, I, II, III i IV kategorija,  ovisno o visini vodnog lica poplave,  uvedena je i peta kategorija; 0 kategorija za zgrade koje su djelovanjem vode oštećene ispod poda prizemlja, odnosno one zgrade za koje je utvrđeno da se nalaze na poplavnom području i koje imaju šteta od djelovanja vode a koje ne zadovoljavaju kriterije propisane za I., II., III. ili IV. Kategoriju. Korisnik prava na obnovu stambene zgrade 0. kategorije oštećenja s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade, i s kojom čine jednu funkcionalno-gospodarsku cjelinu, može zatražiti popravak ili isplatu novčanih sredstava u visini 20 tisuća  kuna, te pristupiti popravku individualno.

gunja-obnavlja-se.jpggunja-gradi-se.jpg

Novčana sredstva za stambenu zgradu 0. kategorije oštećenja isplaćuju se jednokratno nakon donošenja Odluke o obnovi. Provedba obnove zgrada smatra se započetom donošenjem Odluke o obnovi. Dokumentacija temeljem koje se donosi odluka može se podnositi do najkasnije 1. veljače 2015., osim u slučaju započetih sudskih postupaka po pitanju vlasništva zgrade.  Napominjemo da je u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13) zgrada svaka zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. U tu kategoriju se dakle u smislu Zakona ubrajaju i obiteljske kuće, garaže i ostale pomoćne i gospodarske zgrade koje s njima čine funkcionalnu cjelinu. Na području Vrbanje i Drenovaca ukupno su obnovljene 432 kuće. Od tog je broja 113 kuća obnovila odnosno izgradila Država a 319 kuća obnovili su vlasnici sami uz financijsku pomoć Države. Prvi su izvođači na ovom području uvedeni u posao na području naselja Strošinci 24. srpnja 2014.  Na području Gunje obnovljeno je ukupno 628 kuća, od toga broja 142 kuće izradila je odnosno obnovila Država a 486 kuća obnovljene su uz financijsku pomoć Države. Radovi su na području Gunje započeli 13. kolovoza 2014. uvođenjem izvođača na tri gradilišta. Obnova svih zgrada javne namjene, osnovnih škola i ambulanta, obavljena je prema planu. Sve su osnovne škole obnovljene na vrijeme i bile spremne za nastavu u ovoj školskoj godini. Država je obnovila i zgrade koje nisu bile poplavljene, a koje je tijekom poplave i neposredno nakon nje koristila vojska i ostale službe koje su radile na sanaciji poplave. Na poplavljenom području i okolnim područjima obnovljene su ukupno 22 zgrade javne namjene.

/iz priopćenja nadležnog ministarstva/