Definicija braka ulazi u ustav

Definicija braka ulazi u ustav

Prema podacima od 21.50 na referendum o ustavnoj definiciji braka "za" je glasovalo 65,77% birača, a "protiv" 33,62%. Nevažećih i neubačenih listića je 0,62%. Rezultati su to na temelju 98,99% obrađenih listića birača.

Na izbore je izašlo 37,81 posto građana s pravom glasa. Gledajući po županijama, jedino je u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji više glasača bilo protiv. Najviše glasača zaokružilo je "za" u Brodsko-posavskoj županiji. 

U Osječko-baranjskoj županiji za ustavnu definiciju braka glasovalo je 71,20 posto birača, dok je 28,27 onih koji su danas glasovali na referendumu zaokružilo "protiv". U Osijeku je 82,86 glasova bilo "za" a 36,60 "protiv".
rezultati-referenduma-osijek.jpg
Građani su na prvom narodnom referendumu odlučivali jesu li za ili protiv da se u Ustav unese definicija braka kao životne zajednice žene i muškarca.