Dodijeljene nagrade i priznanja "Krunoslav Sukić" za 2015. godinu

Dodijeljene nagrade i priznanja "Krunoslav Sukić" za 2015. godinu

U Osijeku su dodijeljene nagrade i priznanja "Krunoslav Sukić". Nagrade su primili mirotvorni aktivisti Marijan Gubina i Prince Wale Soniyiki .

ks-gubina.jpgU obrazloženju izbora  čitamo: "Nagrada „Krunoslav Sukić 2015“ dodijeljena je  Marijanu Gubini, mirovnom aktivisti, za njegov odabir ispravnog življenja kojim postaje primjerom, poticajom i podrškom ljudima oko sebe – mladima, braniteljskoj populaciji, nastavnicima, vjernicima, političarima, umjetnicima… Preživjevši i ostvarujući slobodu od zatočeništva, Marijan Gubina svojim djelovanjem nastoji pridonositi izgradnji svijeta, koji je Ana Frank tek sanjala – svijeta slobode od nasilja! Nagradu orima i Prince Wale Soniyiki, mirovni aktivist koji je u Hrvatskoj dobio azil izbjegavši iz Nigerije nakon što je bio mučen a braća su mu ubijena. Nagrađen je za višegodišnji mirovni angažman na posredovanju među različitim kulturama - vlastitim primjerom, volontiranjem, kao međukulturni tumač, aktivistički ali i institucionalno, samozatajno ali i medijski no uvijek neposredno, nenasilno i duboko ljudski. Takvim svojim djelovanjem Prince Wale Soniyiki pridonosi integraciji imigranata i promjeni stavova hrvatske javnosti prema azilantima."

ks-okusi-doma.jpg

Priznaje "Krunoslav Sukić" dobio je Centar za mirovne studije za rad na pitanjima azila, imigracijske politike, integracije nositelja/ica azila te direktnog rada na izbjegličkoj krizi putem inicijative Dobrodošli. Priznanje „Krunoslav Sukić - knjiga godine" dobio je Boris Pavelić za knjigu "Smijeh slobode: uvod u Feral Tribune" za izniman istraživački, stručni i znanstveni doprinos na području povijesti novinarstva u Hrvatskoj koji može biti poticaj otvaranju rasprava i istraživanja koji su do sada izostajali - za politologe, sociologe, novinare, povjesničare, istraživače jezika i književnosti te, dakako, za teoretičare i praktičare nenasilnog društvenog djelovanja. Primjer je iz koga valja učiti o društvenim, političkim, psihološkim učincima oštre političke satire. Priznanje "mirotvorna škola" dodijeljeno je učenicima i nastavnicima Ekonomsko i turističke škole Daruvar za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju, te solidarno i uključivo sudjelovanje u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice. Ohrabruje kako školske zajednice sebe razumijevaju mirotvornima i mironosnima.

ks-smijeh.pngRadni je dio programa  Dijaloški forum mirovne Nagrade „Krunoslav Sukić“, a tema je razgovora bila "Masovne migracije - humanitarna i izbjeglička kriza: Hrvatska kao odredište - vjerske zajednice i vjernički odgovori i dileme". Sudjelovali su  glavni rabin u Republici Hrvatskoj Luciano Moše Prelević, prof. dr. Vladimir Dugalić, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, imam Mirza ef. Delić, glavni imama, medžlis Islamske zajednice Osijek, te dr. Petar Kuzmič, Visoko Evanđeosko Teološko Učilište u Osijeku

Centar za mir, Osijek već sedmu godinu dodjeljuje Nagradu i priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“. Nagrada nosi ime Osječanina, jednog od utemeljitelja Centra za mir, mirovnog aktivista i humaniste prof. Krunoslava Sukića. On reprezentira javno malo poznate i priznate muškarce i žene koji su, unatoč ratu i u ratu te u ovakvim teškim, gotovo zbunjujućim tranzicijskim vremenima, činili i čine sve što je njima moguće da kao društvo i politička zajednica nenasilnim metodama napredujemo prema pravednijem, demokratskom društvu - gdje će pojedinci i zajednica imati prostor za razvijanje svojih kreativnih potencijala ali ne na štetu drugoga i bez straha od drugoga – nego da njegujući solidarnost i suradnju njegujemo, održavamo i unapređujemo mir. 

ks-nagrada-ks.jpgDijaloški forum mirovne Nagrade „Krunoslav Sukić“ je neformalna inicijativa Nagrade za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“ koja nastoji pridonositi stvaranju prilika za širenje društvenog dijaloškog prostora kako bi pridonijeli usmjeravanju kreativne energije na suradničko iznalaženje rješenja, odnosno traganju za temeljem zajedništva koje će biti dostatno za suživot u različitosti. Čine je zainteresirani laureati, prijatelji Nagrade te prijateljske organizacije na čije se bogatstvo uvida, znanja i društvenih mreža oslanjamo.