Dostupnija primarna zdravstvena zaštita

Dostupnija primarna zdravstvena zaštita

fotografija Ksenija Zelenić

Projekt "Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području Osječko-baranjske županije" sufinanciran je sredstvima EU u vrijednosti od gotovo 24 milijuna kuna. 85% je bespovratno a ostatak osiguravaju Županija i Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova.

Projekt traje ukupno dvije i pol godine i još godinu dana je do završetka kompleksnog programa kojemu je cilj omogućiti kvalitetniju i dostupniju primarnu zdravstvenu zaštitu u svim ambulantama šest domova zdravlja na području Županije. U sjedištu Županije danas je potpisan Ugovor o nabavi medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme s dobavljačima za potrebe Doma zdravlja u Donjem Miholjcu. U tijeku je nabava opreme za sve specijalističke ambulante u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u šest Domova zdravlja na području Županije. Prenamijenit će se prostor đakovačkog bivšeg rodilišta u ambulante primarne zdravstvene zaštite, a u ostalim domovima zdravlja u tijeku je uređivanje prostora i prilagodba osobama s invaliditetom.
Ovim je projektom planirana i dogradnja Doma zdravlja u Našicama. Cilj je osiguravanje kompletne primarne zdravstvene zaštite na području Županije kako bi se konačno rasteretile našička i osječka bolnica.

 

 

Medicinska oprema