Druga emisija za Rome

Druga emisija za Rome

Foto: Mladen Badurina

U programu Radio Osijeka danas je emitirana druga emisija namijenjena Romima. Ovo je radio emisija ROMI U NAŠOJ ZAJEDNICI. Emisija je sastavni dio "Projekta zagovaranja uključivanja Roma".

Projekt je financijski podržala Europska unija sredstvima iz Europskog socijalnog fonda a ugovorno tijelo zaduženo za korištenje ovih sredstava je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. 
Projekt sufinancira i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH
Projektom se želi ojačati romske udruge za aktivniju ulogu u procesima njihove integraciji te senzibilizirati ukupnu javnost za romske probleme i njihov položaj u društvu. 
Projekt provodi Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć iz Vukovara zajedno s partnerskim organizacijama Udrugom romskog prijateljstva Luna iz Belog Manastira te Institutom STINE iz Splita koji je ujedno i nositelj medijskog djela projekta. 
Sadržaj emisije isključiva je odgovornost autorskog tima i Instituta STINE i ne može se ni pod kojim okolnostima  smatrati da odražava stavove Europske unije.
U emisiji su gostovali predsjednik belomanastirske Udruge romskog prijateljstva Luna Duško Kostić, zamjenik gradonačelnika Belog Manastira Predrag Stojanović i ravnatelj osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman" prof. Damir Mendler.