Država daruje nekretnine jedinicama lokalne samouprave u OBŽ

Država daruje nekretnine jedinicama lokalne samouprave u OBŽ Država daruje nekretnine jedinicama lokalne samouprave u OBŽ
sastanak s gradonačelnicima i načelnicima sastanak s gradonačelnicima i načelnicima
Županijska 4 Županijska 4

foto M.Kralj/HRT

Ministar državne imovine Goran Marić u Osijeku je potpisao pet ugovora o darivanju nekretnina u državnom vlasništvu jedinicama lokalne samouprave na čijem se području nekretnine nalaze i uručio jednu odluku o izdavanju isprave za upis prava vlasništva na nekretnini.

Ukupno je u protekle dvije godine Ministarstvo državne imovine donijelo 450 odluka koje se odnose na jedinice lokalne samouprave i darovalo nekretnina u vrijednosti milijardu kuna. To može dovesti do novih zapošljavanja i aktiviranja investicijskog ciklusa jer se očekuje najmanje tri milijarde kuna investicija na tim nekretninama, rekao je ministar Marić.

Prema njegovim riječima, za područje Osječko-baranjske županije je do sada doneseno 36 odluka o darovanju nekretnina u vrijednosti 36 milijuna kuna a vrijednost danas potpisanog je 30 milijuna kuna.
Sve je to rezultat odgovornosti čelnih ljudi jedinica lokalne samouprave i Ministarstva državne imovine, rekao je Marić.

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić, jedan od potpisnika ugovora, izrazio je zadovoljstvo što je država Županiji prepustila vlasništvo nad zgradom u Županijskoj 4 u kojoj se nalaze županijske službe. Zgradu ćemo konačno moći obnoviti i dovesti u stanje koje ona kao spomenik kulture zaslužuje. Problem vezan za tu zgradu rješavan je 27 godina i sada smo ga potpisivanjem Diobnog ugovora između Republike Hrvatske, Ministarstva državne imovine i Županije konačno uspjeli riješiti, rekao je Anušić.

Osim te zgrade u središtu Osijeka, ministar je potpisao ugovor o darovanju nekretnina Gradu Đakovu (poslovna zgrada Đakovštine Mimoza) kao i ugovor o darovanju suvlasničkog dijela nekretnine općini Satnica Đakovačka za potrebe doma za starije i nemoćne osobe  kao i darovanje nekretnine Općini Bizovac u svrhu gradnje ceste u naselju Habjanovci. Osim tih ugovora o darivanju nekretnina, načelniku općine Marijanci uručio je Odluku o izdavanju isprave za upis prava vlasništva na nekretnini u naselju Črnkovci tj. nogometno igralište. Riješeno je i pitanje naselja Krndija koje je bilo u vlasništvu države a mještani nisu bili vlasnici kuća.  

Prije potpisivanja ugovora ministar Marić se na zatvorenom sastanku s predstavnicima svih općina i gradova s područja Županije upoznao s problematikom vezanom za državne nekretnine na njihovom području. Komentirajući sastanak, župan Anušić je zaključio da su se stvari vezane uz rješavanje državnih nekretnina u općinama i gradovima Osječko-baranjske županije počele rješavati, te dodao kako za to postoji veliki interes gradonačelnika i načelnika na čijim područjima se te nekretnine nalaze.

Ministar Marić najavio je da će u Osječko- baranjskoj županiji država do kraja godine aktivirati zapuštenu imovinu u vrijednosti 100 milijuna kuna a za cijelu Hrvatsku oko 2 milijarde.