Etika skrbi i empatija u obrazovanju

Etika skrbi i empatija u obrazovanju

fotografija iz poziva organizatora

Filozofski fakultet u Osijeku, u sklopu osmog ciklusa predavanja "Otvoreni četvrtak" organizira predavanje Darije Rupčić - Kelam o temi "Etika skrbi i empatija u obrazovanju". 31. listopada, 18 sati, FFOS.

Filozofski fakultet Osijek poziva na prvo predavanje u sklopu 8. ciklusa projekta popularizacije znanosti "Otvoreni četvrtak".

                                      etikapl.jpg