EU projekt "Sportom kroz život"

EU projekt "Sportom kroz život" EU projekt "Sportom kroz život"
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek

foto Radio Osijek

Europskim projektom "Sportom kroz život" u Vukovaru će se osigurati besplatno sudjelovanje u sportskim sadržajima za 150 djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti .

Uvodnom konferencijom u Vukovaru je počela realizacija projekta "Sportom kroz život". Cilj mu je povećati dostupnost sportskih sadržaja za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti na području Grada Vukovara, a osmislili su ga Sportski objekti Vukovar. Kako je napomenuo ravnatelj Ivan Szabo, provodit će se kroz sljedeće dvije godine, a obuhvatit će preko 150-ero vrtićke i osnovnoškolske djece: "Projektom zapravo želimo riješiti dva velika problema. Prvi je potaknuti djecu na kretanje jer se zbog današnjeg suvremenog načina života zaista sve manje kreću te ih naučiti kretanju i osnovama sporta već od malih nogu. Drugi je problem je jako velik broj neplivača na našem području, a njih je prema nekim podacima čak 70%", rekao je Szabo.

img_20190520_100205.jpg Ukupna je vrijednost projekta je gotovo milijun kuna, a u cijelosti se finacira iz Europskog socijalnog fonda - ističe zamjenica gradonačelnika Vukovara Ivana Mujkić: "Grad Vukovar iznimno je aktivan u korištenju EU fondova, no to ne bi bilo moguće bez direktora i ravnatelja koji se trude i koriste svaku priliku. Ovim putem im se i zahvaljujem, posebice ravnatelju Sportskih objekata. Prošli smo tjedan imali jednu konferenciju, a danas evo i drugu koja se odnosi na djecu u socijalnom riziku i nadam se da će upravo oni na svojoj koži osjetiti dobrobiti ovoga projekta", istaknula je dogradonačelnica Mujkić i dodala kako će osim aktivnosti koje će biti organizirane za djecu poput "Škole sporta" i "Programa za neplivače" kroz projekt biti nabavljena i nova sportska oprema.