GOGO: Prijeti li Osijeku ekološka bomba?

GOGO: Prijeti li Osijeku ekološka bomba?

GOGO upozorava: Koncentracija žive u procjednim vodama Lončarice Velike je 217 puta iznad maksimalno dopuštenih koncentracija, kroma 8 puta iznad MDK, te nitrata 10 puta iznad MDK, rezultati analize dva uzorka potvrđuju onečišćenje tla i voda nitratima i teškim metalima u okolici odlagališta, odnosno o ulasku navedenih kontaminata u prehrambeni lanac što može imati negativne posljedice za zdravlje građana. Duža izloženost toksičnim koncentracijama teških metala i nitrata može rezultirati oštećenjima živčanog sustava i organa, te može imati kancerogeno djelovanje.

gogo2.jpg

"Našim su se vijećnicima obratili se brojni građani koji žive u okolici osječkog odlagališta otpada „Lončarica velika“. Riječ je o građanima iz MO Brijest, Stadionskog naselja i Industrijske četvrti koji u svojim upitima i pritužbama ukazuju na mogućost negativnog utjecaja na okoliš spomenutog odlagališta", čitamo u priopćenju kojim se javnosti obratio GOGO. "Na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostupan je Elaborat zaštite okoliša iz 2013. godine koji sadrži rezultate analize uzoraka vode s odlagališta otpada Lončarica Velika. Analiza je provedena na dva uzorka koji su uzeti tijekom veljače 2013. godine. Riječ je o uzorku vode iz piezometra, odnosno naprave pomoću koje se prikupljaju uzorci vode, te mora biti postavljena na odlagalištu otpada. Nadalje, analiziran je i uzorak vode koja se procjeđuje kroz tijelo odlagališta i putem drenažnih cijevi sakuplja u vodonepropusnom bazenu. Rezultati su pokazali kako uzorak procjedne vode sadrži nitrate, zatim potencijalno toksične teške metale - krom i živu u koncentraciji koja je višestruko iznad maksimalno dopuštenih koncentracija (MDK) propisanih Uredbom o opasnim tvarima u vodama (NN 78/98, NN 137/08) za vode I-II vrste. Konkretno, koncentracija žive je 217 puta iznad maksimalno dopuštenih koncentracija (MDK), kroma 8 puta iznad MDK, te nitrata 10 puta iznad MDK.


loncariva-veelika1.jpg loncarica-velika2.png


Uredba o opasnim tvarima u vodama u Hrvatskoj definira kakvoću vode, odnosno razinu dopuštenih vrijednosti teških metala na odlagalištima komunalnog otpada. Ukoliko govorimo o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ona mora biti u skladu s Pravilnikom o zdravstveno ispravnosti vode za piće (NN 47/08). U konkretnom slučaju, uzorak podzemne vode iz piezometra sadrži nitrate, te olovo i živu iznad referentnih vrijednosti propisanih Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Koncentracija žive je 4 puta iznad MDK, a olovo je 72 puta iznad MDK. U oba uzorka vode utvrđena je i prisutnost koliformnih bakterija što predstavlja indikaciju onečišćenja vode bakterijama fekalnog porijekla. Rezultati ovlaštenog laboratorija upućuju na kemijsku i mikrobiološku kontaminaciju vode oba uzorka i ukazuju na potreban oprez i nužnost sustavnog praćenja stanja jer ukoliko dođe do perkolacije, odnosno procjeđivanja otpadnih voda kroz profil tla sve do podzemnih voda, bit će riječi o značajnom ekološkom opterećenju okoliša na lokaciji Lončarica Velika.  Hipotetski govoreći, u tom slučaju bi se moglo raditi o onečišćenju tla i voda nitratima i teškim metalima u okolici odlagališta, odnosno o ulasku navedenih kontaminanata u prehrambeni lanac što može imati negativne posljedice za zdravlje građana.

vrkic-odraz.jpgsmetliste-smece-otpad-625px.jpg

Duža izloženost toksičnim koncentracijama teških metala i nitrata može rezultirati oštećenjima živčanog sustava i organa, te može imati kancerogeno djelovanje. Kao Građanska opcija grada Osijeka pozivamo nadležne institucije da iznesu činjenice i ponude javnosti odgovore kako bi se izbjegle špekulacije. S obzirom da je u ovom slučaju prisutna šutnja administracije, te građani ne dobivaju odgovore na svoja pisano postavljena pitanja, gradski vijećnici GOGO uputit će Gradonačelniku dopis sa sljedećim pitanjima:
·   Je li izvedba i rad odlagališta u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima RH o očuvanju okoliša i zaštite zdravlja ljudi?

-  Provode li se sustavna mjerenja o utjecaju odlagališta na okoliš? Ako se provode, koliko ih je provedeno od donošenja Studije utjecaja na okoliš (2001. godine) koja definira obaveznu dinamiku analiza?
·   Jesu li nakon mjerenja iz veljače 2013. godine izvršena nova mjerenja, ako jesu koji su rezultati dobiveni?
·   Koje su mjere poduzete nakon mjerenja iz veljače 2013. kako bi se sanirali utvrđeni negativni rezultati?
Odgovori na navedena pitanja nužni su zbog umirivanja javnosti, odnosno otklanjanja zabrinutosti u pogledu mogućeg utjecaja na zdravlje naših sugrađana. U Osijeku na žalost imamo apsurdnu situaciju da se s jedne strane provodi hvalevrijedan projekt „Osijek“ koji bi građanima, između ostalog, trebao ponuditi kvalitetniju pitku vodu dok s druge strane imamo potencijalnu ekološku bombu na poziciji odlagališta", kaže GOGO u svo priopćenju.