Grad Osijek nastavlja suradnju i s novim vijećima i predstavnicima manjina

Grad Osijek nastavlja suradnju i s novim vijećima i predstavnicima manjina Grad Osijek nastavlja suradnju i s novim vijećima i predstavnicima manjina

foto M.Kralj/HRT Radio Osijek

Konstituirana su vijeća nacionalnih manjina grada Osijeka izabrana na izborima 5. svibnja a novoizabrane predsjednike vijeća te predstavnike nacionalnih manjina primio je zamjenik gradonačelnika Boris Piližota.

manjine1.jpg Osijek ima 6 vijeća: albansko, bošnjačko, mađarsko, njemačko, slovačko i srpsko te 3 predstavnika: crnogorskog, makedonskog i slovenskog. Grad je u ovogodišnjem proračunu izdvojio za vijeća po 40 tisuća kuna a za predstavnike po 10 tisuća, donirao im informatičku opremu... Na današnjem sastanku potvrđene su namjere i daljnje dobre suradnje te je Istaknuta potreba orijentacije i na sredstva dostupna iz europskih fondova putem kojih manjine mogu financirati svoje projekte uz potporu gradskih službi kako bi ti projekti bili prijavljeni na vrijeme.

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina određeno je da u jedinicama samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, odnosno u jedinicama lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, pripadnici svake takove nacionalne manjine mogu izabrati vijeće nacionalne manjine.

U slučaju kada nije ispunjen navedeni uvjet za izbor vijeća nacionalne manjine, a na području lokalne samouprave živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine, za područje ovakve jedinice samouprave bira se predstavnik nacionalnih manjina.

Vijeće ima 15 članova. Članovi vijeća biraju se neposredno, tajnim glasovanjem za razdoblje od četiri godine. Kandidate za članove mogu predlagati udruge nacionalnih manjina ili, najmanje, 50 pripadnika nacionalne manjine s područja grada Osijeka. /izvor Grad Osijek/