Gradi se Neurološka poliklinika u KBC

Gradi se Neurološka poliklinika u KBC

fotografije A.Bajto, Radio Osijek

U osječkom Kliničkom bolničkom centru svečano su otvoreni radovi na izgradnji novih prostora neurološke poliklinike. Troškovi gradnje, 750 tisuća dolara, donacija su Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Radove su otvorili zamjenica Veleposlanika SAD Margaret Nardi i zamjenik ministra zadravlja Republike Hrvatske, Marijan Cesarik.

ameri4.jpg

Klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek nastala je iz Odjela za neurologiju  18. travnja 2002.godine i od tada se postupno razvija u centar izvrsnosti i kvalitete u pružanju medicinskih, dijagnostičkih i terapijskih usluga i skrbi koji je dostupan svim zainteresiranim pacijentima unutar i izvan granica Republike Hrvatske.Klinika za neurologiju svoju polikliničku specijalističko-dijagnostičku praksu dostupnih dijagnostičkih metoda. Na Klinici za neurologiju bolesnicima su dostupna hitna neurološka ambulanta, opća neurološka  ambulanta kao i ambulante iz užih područja poput Dispanzera za poremećaje svijesti, Ambulanta za botulinum toxin, Ambulanta za bolesti pokreta, Ambulanta za demijelinizacijske bolesti, Ambulanta za glavobolje, Ambulante za cerebrovaskularne bolesti, Ambulanta za neurodegenerativne bolesti, Ambulanta za neuromišićne bolesti, Ambulanta za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju.  Također našim bolesnicima dostupne su brojne dijagnostiče metode: ambulanta za neurofeedback, evocirani potencijali, neurološko psihologijska ambulanta, ultrazvuk - doppler karotida, transkranijski dopler karotida, elektromioneurografija (EMG), elektrofiziologija (EEG), neurološko-logopedska ambulanta.


 ameri2.jpgameri0.jpg

U razdoblju od 2014.-2018. planirano je ostvariti oko 25.000 dana bolničkog liječenja kroz pružanje dijagnostičko-terapijske usluge za oko 2.500 bolesnika liječenih u stacionaru kroz prosječno 10-ak dana bolničkog liječenja te 600 pacijenata putem dnevne bolnice, kao i oko 16.000 specijalističkih pregleda i oko 40.000 dijagnostičkih usluga. Klinika za neurologiju nosi naslov  Referentnog centra za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, od  28. veljače 2010. godine. Svojim multidisciplinarnim pristupom Centar ima terapijsku, dijagnostičku i prije svega rehabilitacijsku, pa i edukacijsku ulogu čime predstavlja jedinstven centar izvrsnosti u Republici Hrvatskoj. 

ameri5.jpgameriovo.jpgameri8.jpg

Sve navedene aktivnosti se obavljaju u većinom neadekvatnim uvjetima pa je izgradnja novih prostora naše poliklinke donacijom Vlade SAD prvi korak u potpunoj obnovi radnih prostora i prostora za bolničko liječenje.Konačno rješenje smještaja Klinike uz postojanje educiranog kadra (jedan redoviti profesor u trajnom zvanju, dva redovita profesora, jedan izvanredni profesor, jedan docenta, četiri doktora znanosti itd.) garancija su daljeg stručnog i znanstvenog razvoja. Na klinici rade i magistrice sestrinstva te brojne više medicinsko osoblje koje pohađa Poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Osijeku.