GV Vukovara: Stipendije svim studentima

GV Vukovara: Stipendije svim studentima

fotografije Marija Petrinović

U Vukovaru je Gradsko vijeće usvojilo odluku o stipendiranju 470 studenata, koja je prije dva dana dovela do prekida sjednice. Gradska vlast provela je namjeru da stipendira samo studente koji se školuju u Hrvatskoj. SDSS je danas odlučio izostati, jer smatraju kako je povrijeđen poslovnik, nakon što su se predsjedniku Gradskog vijeća Igoru Gavriću iz HSP-a dr.Ante Starčević obratili dopisom na latinici i ćirilici.

Danas je nastavljena prije dva dana prekinuta sjednica Gradskoga vijeća Vukovara, no na sjednicu nisu došli vijećnici SDSS-a čiji se predsjednik kluba Dejan Drakulić pojavio pred novinarima i rekao kako je vijeće povrijedilo poslovnik i gradski statut time što predsjednik vijeća Igor Gavrić nije htio primiti prijedlog njihova amandmana pisan ćirilicom.Gavrić je pak odgovorio da je u Vukovaru službeni jezik hrvatski, tako piše i u statutu te da je postupio temeljem stručnoga tumačenja koje je vijeće dobilo iz Ministarstva pravosuđa. Uputio je nezadovoljne vijećnike da potraže novo tumačenje.
gv-vukovara-nova-listopad-2014-marija.jpeggv-vukovara-nova2-listopad-2014-marija.jpeg
U nastavku rada vijećnici su prihvatili izvješća o poslovanju gradskih tvrtki te odlučili da će gradske stipendije dobivati samo studenti koji studiraju u Hrvatskoj. Povećan je i broj gradskih odjela s pet na osam. Za te odluke nisu glasovali vijećnici SDP-a. Grad Vukovar daje 470 stipendija.