Hoćemo li ostati bez Kopačkog rita?!

Hoćemo li ostati bez Kopačkog rita?!

Svake godine poplave nanesu centimetar i pol pijeska u vodne putove i kanale Kopačkog rita,bez čišćenja kanala ili uklanjanja trske, ostati vrlo malo vode, a time i živopisne flore i faune ovog rezervata prirode, upozoreno ja na današnjem kolegiju župana Osječko- baranjske županije.

Davor Mikulić iz Parka prirode Kopački rit posjetio je da je ovaj iznimni park zapravo i nastao intervencijom čovjeka koji je, osiguravajući Baranju od poplava, načinio retencijski prostor. Bez primjerenog održavanja, uklanjanja pijeska koji zatvara kanale ili sječe i paljenja trske, vode će biti sve manje pa bi se prostor uskoro mogao pretvoriti u vlažnu šumu, kaže Mikulić.

 

U Kopačkom su ritu iznimno zadovoljni realizacijom istraživačkih i turističkih projekata te obnovom objekata stradalih u požaru, a kraju se približava i dugotrajan i težak proces razminiranja prostora.

 

U tijeku je izrada studije o revitalizaciji Kopačkog rita kojom bi se osigurala obnova i produbljenje postojećih kanala i prevenirao problem isušivanja, najavljuje Mikulić.