Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u Osijeku

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u Osijeku

Ušteda i djelotvornija uprava povod su smanjenja broja agencija i u Ministarstvu poljoprivrede, koje umjesto dosadašnjih 6 ima samo dvije- Agenciju za plaćanje u poljoprivredi te Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu u Osijeku.

"Logično je da Slavonija, gdje je i najveći dio poljoprivredne proizvodnje, ima ovakvu Agenciju sa sjedištem u Osijeku"- kaže njezin ravnatelj doktor Krunoslav Dugalić. Pripojene su Hrvatska agencija za hranu i velik dio Hrvatske poljoprivredne agencije, a cilj je da sve agencije budu ujedinjene čime se poboljšava usluga i to sa jasno definiranim ovlastima "da se ne izgubimo u njima"- ističe Dugalić i dodaje kako je ova Agencija kontrolno tijelo Ministarstva poljoprivrede  koje provodi sve aktivnosti na terenu u smislu nadzora i provedbe javnih ovlasti. Prije je bila vertikalna podjela- na hranu, na stočarsku i biljnu proizvodnju, a reorganizacijom se svi elementi nalaze u jednoj instituciji. Riječ je i o racionalizaciji jer su objedinjeni i opći poslovi i službe koje se time jačaju. Na primjer, neće se morati 3 puta plaćati licenca za pojedine knjigovodstvene, računovodstvene i ostale programe. Dakle, kaže dr. Krešimir Dugalić, riječ je o financijskoj i operativnoj racionalizaciji. Budući da je na ovom području najveći dio poljoprivredne proizvodnje, logično je i potrebno da  Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu  djeluje u Osijeku i ona je ustrojena kao "malo Ministarstvo" čime će pružiti sve što treba poljoprivrednom proizvođaču.