Hrvatska predsjeda Strategijom EU za dunavsku regiju

Hrvatska predsjeda Strategijom EU za dunavsku regiju Hrvatska predsjeda Strategijom EU za dunavsku regiju

hrt.hr

Republika Hrvatska preuzela je 1. studenoga jednogodišnje predsjedanje Strategijom EU za dunavsku regiju. Strategija bi trebala omogućiti lakši pristup EU dunavskoj regiji i investicijama. Program hrvatskog predsjedanja predstavljen je u Vukovaru

Vukovar je grad u kojem je predstavljena Strategija Europske unije za dunavsku regiju kojoj će godinu dana predsjedati naša zemlja. Predstavljanje održano u prostoru Arheološkog muzeja u dvorcu Eltz okupio je čelnike lokalne samouprave iz pet slavonskih županija kako bi od predstavnika Vlade saznali o mogućnostima koje lokalnoj zajednici pruža predsjedanje Strategijom. "Zadovoljstvo mi je što je Vukovar domaćin skupu, jer konačno je i na ovaj način potvrđeno da je Hrvatska i podunavska zemlja", rekao je gradonačelnik Ivan Penava. Ideja o povezivanju zemalja dunavskog sliva stvorena je 2009. godine i pokrenule su je njemačke pokrajine Baden Wurttenberg i Bavarska. Trenutačno obuhvaća 14 država dunavskog sliva: uz Njemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju Rumunjsku, Bugarsku, Moldovu, Ukrajinu, Češku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, te Crnu Goru. Strategija Europske unije za dunavsku regiju predstavlja strateški okvir za pristup Europske unije dunavskoj regiji koji politikama i investicijama ima izravan utjecaj na živote više od 20 milijuna ljudi koji žive uz tu veliku rijeku. 

Tema hrvatskog predsjedanja Dunavskom strategijom je "Dunavska strategija - 10 godina poslije" i cilj joj je uz vrednovanje dosadašnjih postignuća odrediti budući smjer razvoja dunavske regije.  Dunavska strategija je jedna od četiri makroregionalne strategije EU donesena 2011., a predsjedanje njome Hrvatska je preuzela 1. studenog od Rumunjske; istaknuo je ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić predstavljajući Dunavsku strategiju naglasivši da su za nju vezani fondovi.
Hrvatska je do sada povukla preko 1,2 milijarde kuna iz programa INTEREG, odnosno programa prekogranične suradnje, a od toga 83 milijuna kuna je iz programa Dunav koji prati Dunavsku strategiju, rekao je Pavić ocijenivši da nije riječ samo o strategiji već i o planiranju budućih sredstava.
Program hrvatskog predsjedanja, rekao je, ima tri politička cilja, jačanje regionalnog razvoja, sinergiju između makroregionalnih strategija i kohezijske politike, te poticanje suradnje s državama zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva. "Stoga je važno", rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman "da na pravi način educiramo i povežemo jedinice hrvatske lokalne samouprave kako bi što bolje artikulirale vlastite zahtjeve za sredstvima europskih fondova". 

Radman je dodao da Hrvatska ove godine predsjeda i Dunavskom komisijom, osnovanom 1948., uz nju Dunavskom strategijom, a sve se preklapa s Hrvatskim predsjedanjem Vijećem EU-a, s tim da će sva ta predsjedanja zatvarati proračun EU-a za sljedećih sedam godina.
Dodao je da će ministarstvo vanjskih poslova i europskih poslova kao nacionalni koordinator zastupati interese svih tijela državne uprave, civilnog društva, akademske zajednice i drugih dionika društva te podržati ujednačen i održivi razvoj, prekograničnu i makroregionalnu suradnju.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je potpisalo ugovore o dodjeli nacionalnih sredstava i sredstava iz europskih fondova s korisnicima iz pet slavonskih županija namijenjenih daljnjem poticanju ravnomjernog razvoja, a riječ je o 170 ugovora vrijednih oko 125 milijuna kuna.