Hrvatske vode nastavljaju ulagati u Vukovarsko-srijemsku županiju

Hrvatske vode nastavljaju ulagati u Vukovarsko-srijemsku županiju Hrvatske vode nastavljaju ulagati u Vukovarsko-srijemsku županiju

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u Vukovaru je razgovarao s čelnicima Županije i gradova u Vukovarsko srijemskoj županiji. Predstavljeni su novi projekti u području vodoopskrbe i odvodnje, navodnjavanja i ojačavanja nasipa

U posljednjih desetak godina u vodnu infrastrukturu u Vukovarsko-srijemskoj županiji uloženo je gotovo dvije milijarde kuna, a Hrvatske vode u pripremi imaju još 270 milijuna od čega je 100 milijuna kuna iz EU fondova, rekao je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Napomenuo je da će se u sljedećem razdoblju dodatno uložiti još 500 milijuna kuna od čega je više od 80 posto novca iz europskih fondova. Posebna pozornos bit će usmjerena na ojačavanje savskih nasipa nizvodno od Županje. Do sada je prema Đurokovićevim riječima na njihovo utvrđivanje uloženo više od 100 milijuna kuna. Osim toga nasip bi se dodatno povisio za što su također planirana sredstva Europske unije. Župan Božo Galić izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s Hrvatskim vodama, te istaknuo da će nova ulaganja podići kvalitetu vodne infrastrukture u gradovima i općinama u Županiji.