Izazov Vukovarcima - opišite "Ljubav u doba korone"

Izazov Vukovarcima - opišite "Ljubav u doba korone" Izazov Vukovarcima - opišite "Ljubav u doba korone"
Ravnateljica HDV-a Ivanka Miličić i stručna djelatnica Ana Kustura, foto: HRT/M.Milas Ravnateljica HDV-a Ivanka Miličić i stručna djelatnica Ana Kustura, foto: HRT/M.Milas

Foto: HRT/Mirta Milas

Hrvatski dom Vukovar raspisao je nagradni natječaj za kratku priču, fotografiju ili videorad kojima je tema “Ljubav u doba korone”. Rok za prijavu je 5. veljače .

“Zadana tema radova jest "Ljubav u doba korone", a pristup temi je slobodan. Natječaj je otvoren za sve s prebivalištem ili boravištem u Vukovaru, pojedince ili skupine, bez obzira na dob. Svatko može prijaviti najviše tri (3) rada, i to najviše jednu kratku priču, jednu fotografiju i jedan videorad”, pojašnjavaju organizatori.
Kratka priča mora biti u DOC ili DOCX formatu (dužine 1-3 kartice, tj. 1800-5400 znakova uključujući praznine, odnosno 300-900 riječi). Fotografije moraju biti u JPG formatu (u boji ili crno-bijele, najviše 10 MB). Videoradovi moraju biti u MP4 formatu (trajanja 1-2 minute, 16:9, 100 MB).
Prijava mora sadržavati ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona prijavitelja te naslov rada i nekoliko rečenica koje opisuju rad i predstavljaju autora.
Radovi se šalju isključivo u digitalnom obliku e-poštom na adresu: natjecaj.hd@gmail.com. (Kratke priče i fotografije šalju se u privitku, a videoradovi mogu i putem poveznice na online servis za slanje ili pohranu podataka.)
Samim slanjem rada na natječaj prijavitelj organizatoru dopušta objavljivanje rada u svim medijima bez naknade i njegovo korištenje u marketinške i propagandne svrhe te u događanjima koja organizira Hrvatski dom Vukovar.
Prosudbeno povjerenstvo Hrvatskog doma Vukovar od svih pristiglih radova odabrat će ukupno tri bez obzira je li riječ o kratkoj priči, fotografiji ili videoradu. Odabrani radovi bit će novčano nagrađeni, svaki s po 300 kuna.
Rezultat natječaja objavit će se na web-stranici i Facebook stranici Hrvatskog doma Vukovar najkasnije 14. veljače 2021. godine.