"Izazovi suočavanja s prošlošću iz perspektive mlade generacije"

"Izazovi suočavanja s prošlošću iz perspektive mlade generacije"

fotografija HRV

U origodi Međunarodnog dana mira Europski dom Vukovar organizirao je konferenciju o temi "Izazovi suočavanja s prošlošću iz perspektive mlade generacije" .

Izvršna direktorica Europskog doma Vukovar Dijana Antunović - Lazić naglasila je kako je to već jedanaesta konferencija koju EDV organizira, ali za razliku od prethodnih ova, kao i sljedećih nekoliko, bit će namijenjena mlađoj generaciji. Izlaganja su se temeljila na znanstvenim spoznajama i praktičnom radu, a o temi su govorili i mladi koji su u vrijeme rata bili djeca kako bi se vidjelo kako se oni nose sa suočavanjem s prošlošću. "Vjerujemo da će konferencija polučiti kvalitetne rezultate i da ćemo u idućih nekoliko godina provoditi aktivnosti na temelju zaključaka koje iznesu mladi ljudi", ističe Antunović Lazić. Na konferenciji su osim mladih iz Hrvatske sudjelovali i mladi iz Srebrenice i Banja Luke.

/tekst i fotografija HRV/