Izgradnja odvodnje oborinskih voda Eko-industrijske zone Nemetin

Izgradnja odvodnje oborinskih voda Eko-industrijske zone Nemetin Izgradnja odvodnje oborinskih voda Eko-industrijske zone Nemetin

Foto: Stjepan Filipović

Projekt "Izgradnja odvodnje oborinskih voda Eko-industrijske zone Nemetin" predstavljen je kod gradilišta Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće. Projekt je predstavio gradonačelnik Osijeka Ivan Radić sa suradnicima

Njime će se zaokružiti izgradnja osnovne komunalne infrastrukture i zatvoriti trenutačne potrebe za odvodnjom oborinskih voda, te doprinijeti povećanju atraktivnosti Zone. 
Zbog potrebe zbrinjavanja oborinskih voda iz Eko-IZ Nemetin koja se prostire na 609.000 četvornih metara, što ne uključujuće približno 50 hektara koji trenutno nisu infrastrukturno opremijeni i predmet su razvoja zone, projektirano je cjelovito rješenje oborinske odvodnje sukladno zahtjevima javno - pravnih tijela. U okviru izgradnje biti će uređeni ulijevni kanali, izgrađeni objekti za pravilno funkcioniranje i upravljanje (izljevne građevine, prepumpne stanice i ostalo), ukupne dužine od 6.071 četvornih metara zatvorenih i otvorenih kanala.
Eko-industrijska zona Nemetin je prva zelena industrijska zona u Hrvatskoj i namijenjena je prvenstveno srednjim i velikim poduzetnicima za proizvodne kapacitete prerađivačke industrije i veće industrijske pogone, koji trebaju značajnije površine i/ili blizinu pročišćivača vode. Eko-industrijska zona Nemetin s više od 100 hektara površine spada u red velikih industrijskih zona. Zona je opremljena kompletnom infrastrukturom: prometnice, odvodnja oborinske i sanitarne vode, javna rasvjeta, vodoopskrba, plinoopskrba, elektroenergija, telefonija, toplovod (bioplinsko postrojenje koje se planira izgraditi u okviru zone opskrbljivat će zonu toplinskom energijom po povoljnim uvjetima).
U Eko-iZ Nemetin, djeluje pet gospodarskih subjekta koji su izgradili objekte, a njih još sedam je pred početkom gradnje ili su već počeli izgradnju svojih objekata. U okviru zone započela je izgradnja Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, čiji je nositelj Osječko-baranjska županija, a koji se gradi na principima održive gradnje i zaštite okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije postavljanjem sunčanih kolektora na krovnim površinama objekta. Projekt se izvodi fazno, a prva faza predviđa izgradnju zgrade veličine približno 8.000 četvornih metara. Stoga je izgradnja odvodnje oborinskih voda u Eko-iZ Nemetin bila preduvjet za ostvarenje ove velike investicije, ali i osiguranja trenutnih i budućih investicija ostalih korisnika u okviru zone. Realizacijom projekta stoga će se potaknuti brže popunjavanje mjesta u zoni jer je potencijalnim investitorima omogućen još brži dolazak do potrebnih dozvola, a uz postojeći sustav olakšica, koji im Grad Osijek osigurava, investiranje u zonu postaje još atraktivnije. Dovršetkom sustava odvodnje tako se kompletira izgradnja osnovne komunalne infrastrukture, te se zadovoljavaju trenutne potrebe za odvodnjom oborinskih voda iz Eko-industrijske zone Nemetin.
Osnovni ciljevi projekta jesu cjelovito rješenje oborinske odvodnje slivnog područja, uređenje ulijeva kanala, izgradnja objekata za pravilno funkcioniranje i upravljanje oborinske odvodnje, te poboljšanje postojećih elemenata odvodnje.

 

Ivan Radić

Srećko Kukić