Izložba "Interaktivni oblik dendrona"

Izložba "Interaktivni oblik dendrona"

U zgradi kiparstva Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku može se pogledati izložba poljskog umjetnika Kamila Kusyja "Interaktivni oblik dendrona" .

"Riječ "Dendron" dolazi od kombinacije riječi dendro (drvo) i drone (bespilotna letjelica). Rad je načinjen od MDF ploča, drvnih vlakana koje predstavljaju drvo, a ono što je skriveno u sredini rada simbolizira dron. "Interaktivni oblik dendrona" rad je koji kombinira osnovna načela mehatronike i skulpture pri čemu koristim linearni modul koji se pomiče pomoću koračnog motora i propelera", objašnjava autor izložbe Kamil Kusy. "Objekti koje stvaram odraz su mog razmišljanja o umjetnosti, čovjeku i prirodi. Svojim radovima preispitujem prednost tehnologije u odnosu na razmišljanje te ih radi toga predstavljam u obliku tehnološki naprednih umjetničkih predmeta. Čovjek i sustav su glavni akteri u mojim djelima, a ideja dolazi od cyberpunka gdje je čovjek lutka koju kontrolira moćan stroj odnosno sustav. Bilo da se radi o umjetničkom objektu ili performansu, moji radovi su samo mali organizmi koji se bore s strojem. Riječ je o hibridima sastavljenim od klasičnih materijala koji se koriste u skulpturi, u tradicionalnim obrtima kao i mehatroničkim komponentama karakterističnim za "doba sutrašnjice" u kojemu smo živjeli", zapisao je Kamil Kusy.
Kamil Kusy rođen je 1985. u Poljskoj. Na Sveučilištu likovnih umjetnosti u Poznanu 2011. magistrirao je likovnu edukaciju, a 2014. kiparstvo. Od 2014. do 2017. asistent je na Odsjeku za projektiranje Fakulteta strojarstva Sveučilišta tehnologije i bioznanosti u Bydgoszczu. Od 2017. je na doktorskom studiju na Akademiji likovnih umjetnosti u Gdanjsku na Odsjeku Kiparstva i intermedije gdje vodi radionice o mehatronici i umjetnosti u sklopu Transdisciplinarnog studija profesora Grzegorza Klamana. Od 2011. aktivno se bavi umjetnošću (kinetička skulptura, instalacija, intermedija, performans), a svoje radove do sada je predstavio na izložbama u Poljskoj i inozemstvu.