Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić izabran za dekana KBF-a u Đakovu

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić izabran za dekana KBF-a u Đakovu

Foto: KBF (Tiskovni ured)

Fakultetsko vijeće KBF-a u Đakovu održalo je Izbornu sjednicu na kojoj je natpolovičnom većinom svih članova za dekana KBF-a u Đakovu za mandatno razdoblje 2018. – 2022. izabran izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić.

Mandatno razdoblje od četiri (4) godine novoizabranom dekanu započinje 1. listopada 2018. i traje do 30. rujna 2022. godine - nakon što ovaj izbor odobri Veliki kancelar KBF-a u Đakovu i potvrde Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Kongregacija za katolički odgoj Svete Stolice u Rimu.
Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić rođen je 12. veljače 1965. godine u Osijeku. Osnovnu školu i prva dva razreda srednje škole završava u rodnom gradu, a treći i četvrti razred srednje škole na Biskupijskoj gimnaziji "Josip Juraj Strossmayer" u Đakovu, gdje je maturira 1983. godine. Iste godine upisao je sveučilišni dodiplomski filozofsko-teološki studij na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu gdje je i diplomirao 1989. godine. Iste godine zaređen je za svećenika.
Godine 1990. odlazi na poslijediplomski studij iz moralne teologije u Rim. Specijalizaciju iz moralne teologije pohađao je na Papinskom lateranskom sveučilištu - Akademiji Alfonzijani, gdje je 1993. godine magistrirao, a 2001. godine i doktorirao.
Od jeseni 1995. sudjeluje u izvođenju i izvodi nastavu iz kolegije iz moralne teologije i socijalnog nauka Crkve na Teologije u Đakovu (od 2005. godine Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu). Od uspostave Fakulteta 2005. godine obnašao je službu prodekana (od 2005. do 2010. prodekana za nastavu - a od 2010. do 2014. prodekana za znanost) te voditelja Odsjeka za praktičnu teologiju i predsjednika Katedre moralne teologije. U rujnu 2010. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Osim u Đakovu, predaje i na poslijediplomskom studiju moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, potom na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku te na Veleučilištu u Vukovaru.
Sudjelovao je u dva znanstveno-istraživačka projekta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Teološko fundiranje solidarnosti u hrvatskom društvu (voditelj projekta prof. dr. sc. Stjepan Baloban) i Supsidijarnost u hrvatskom društvu (voditelj projekta prof. dr. sc. Stjepan Baloban) te u znanstveno-istraživačkom projektu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života (voditelj projekta prof. dr. sc. Pero Aračić). Sudjeluje u radu brojnih vijeća i etičkih povjerenstava među kojima je članstvo u Upravnom odboru Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK, potom u Vijeću za katehizaciju i Komisiji „Iustitia et pax“ Hrvatske biskupske konferencije. Član je Društva socijalnih etičara Srednje Europe sa sjedištem u Beču. U Đakovačko -osječkoj nadbiskupiji voditelj je Ureda za promicanje socijalnog nauka Crkve i društvena pitanja. Od 2000. do 2008. godine bio je glavni urednik znanstvenog časopisa Diacovensia KBF-a u Đakovu.

Tekst: KBF Đakovo / Tiskovni ured Đakovačko - osječke nadbiskupije