Jedinoj slavonskoj akademkinji nagrada za životno djelo

Jedinoj slavonskoj akademkinji nagrada za životno djelo

akademkinja Vlasta Piližota

Akademkinja Vlasta Piližota dobitnica je državne nagrade za znanost za 2016. godinu - nagrade za životno djelo u području biotehničkih znanosti. Nagrada će akademikinji Vlasti Piližoti biti uručena danas (srijeda, 13. prosinca 2017. godine) u Hrvatskom saboru.

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj krajem rujna 2017. godine, pod predsjedanjem Gordana Jandrokovića, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2016. Ukupno su dodijeljene 34 državne nagrade za znanost za 2016. godinu.

Državne nagrade za znanost dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkoga rada koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci.

Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost: nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake.

Nagradom za životno djelo u području biotehničkih znanosti nagrađena je akademkinja Vlasta Piližota s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Akademkinja Vlasta Piližota tijekom svog je radnog vijeka mnogobrojnim znanstvenim aktivnostima značajno pridonijela razvoju prehrambene tehnologije i prehrambenog inženjerstva kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini. Vodila je mnogobrojna istraživanja u sklopu projekata na kojima je bila kao voditeljica ili suradnica, što je i rezultiralo objavljivanjem više od 120 znanstvenih i stručnih radova, i pozvanim predavanjima kako u zemlji tako i inozemstvu. Članica je istaknutih nacionalnih i međunarodnih asocijacija. Obnašala je niz odgovornih funkcija poput dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta.

Nagrade i priznanja za svoj rad dobila je ne samo u Hrvatskoj nego i u inozemstvu. Dobitnica je i ugledne godišnje državne nagrade za znanost za 2013. godinu.